BÁNYÁSZMÚLT

http://banyaszmult.uw.hu


 

1.  MAGYARORSZÁGI BÁNYÁSZATI MÚZEUMOK

 

Magyarországi bányászati múzeumok és kiállítóhelyek katalógusa

Bányászati múzeumi konferencia 2018

A bányászati múzeumi konferencia előadásai

Bányászati múzeumok helyzete 2018-ban


 

2.  "...ILYEN A BÁNYÁSZ ÉLETE..."

  - A bányászok élete az egyes bányavállalatok szolgálati, fegyelmi és közösségi szabályzatainak tükrében -

 

Iskoláztatás

Szakoktatás

Fegyelmi szabályzat

Társláda, társpénztár

A Várpalotai bányászélet dokumentumai

-----Szolgálati rendtartás

-----Üzemszabályzat

-----Szociális intézkedések

Temetkezési egylet

Robbantási szabályzat


 

 

3. BÁNYÁSZAT ÉS GRAFIKA

- A bányászat ábrázolása XIX-XX. századi grafikai műveken -

A bányászatot bemutató metszetek, képeslapok, kisgrafikák

-----Bányászat rézkarcokban elmesélve

--------------Művészet az irodák, ebédlők falán

--------------Rézkarcok reprezentációs mappákban

-----Alkalmazott grafikák – szakkönyv illusztrációk: A "Bányabalesetek elhárítása" című könyv illusztrációi

-----Alkalmazott grafikák – rézmetszetek: "Az osztrák-magyar monarchia írásban és képekben" című mű bányászati vonatkozású grafikái

-----Alkalmazott grafikák - Andruskó Károly bányászati témájú fametszetei

-----Alkalmazott grafikák – fametszetek: Varsányi Pál bányászati vonatkozású fametszetei

-----Alkalmazott grafikák – szénrajzok, ceruzarajzok: Nagy Gyula rajzai az Élet és Tudomány 1949-es évfolyamában

-----Alkalmazott grafikák – szénrajzok, ceruzarajzok: Vydai Brenner Nándor képeslapjai

Bánya a tájban

-----Andruskó Károly bányászati témájú fametszetei

-----Tímár István linómetszetei

-----Kónya Lajos linómetszetei

-----Szőlgyémy Pál ex librise

-----Kovács József ex librise

-----Dr. Somfai Jenő ex librise

Bányászat miniatűr plakátokon - bányászati tárgyú gyufacímkék

-----1959. év

-----1960. év

-----1961. év

-----1963. év

-----1964. év

-----Balesetvédelem

-----"Ki mit gyűjt?" kiállítás

-----Sopron

-----Május 1

-----Filmplakát - Az ígéret földje

-----Filmplakát - Puskák és galambok

-----Jó szerencsét!

-----Dorog

-----Dorog

-----Tatabánya

-----Fertőrákos

-----Móri Fekete Gyémánt Étterem

-----OMBKE

A bányászatot ábrázoló bélyegek

A bányászati tárgyú ex librisek

Bányászat képeslapokon

Notgeld - szükségpénzek bányászati motívumokkal

-----Freibergi notgeldek

-----Mesélő notgeldek - Osterfeld

-----Mesélő notgeldek - Glachau

-----Mesélő notgeldek - Bochum


4. TÖRTÉNELEM FÉL TENYÉRBEN

- Bányászati tárgyú érmek és plakettek -

A bányászat mint mesterség

Bányavállalatok, üzemek

Különlegességek: bányapénzek

Különlegességek: leszállóbárcák, szerszámosbárcák, talicskabárcák

-----leszállóbárcák

-----szerszámosbárcák

-----a DGT napszámos bárcái (talicskabárcák)

-----egy beazonosítatlan napszámos bárca

Fontos események alkalmából kibocsátott emlékérmek, plakettek

Kohászati érmék és plakettek

Bányászati oktatás

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) és tagszervezetei

A bányamentő szolgálathoz kapcsolódó érmék és plakettek

Olajbányászat

Alagút- és metróépítés

Múzeumok, kiállítóhelyek

Tervezővállalatok, kutatóintézetek

Különlegességek: plakettek minikönyvek borítóján

Kőbánya története - fél tenyérben

Sporttal kapcsolatos bányászati érmek és plakettek

Motívumok: A selmeci jutalomérmék és motívumaik

Motívumok: Bányavárosok, bányásztelepülések címerei emlékérmeken, plaketteken

Motívumok: Szent Borbála érmeinken, plakettjeinken

Barlangok, barlanglakások érmeken, plaketteken

Bányászati-kohászati kitüntetések

A 'Bányászmúlt' oldalakon bemutatott összes érme és plakett

Egy érdekes szobor

Szakirodalom


5. KÖNYVEK A BÁNYÁSZMÚLTRÓL - MELLÉNYZSEBBEN

- Bányászati és kohászati tárgyú minikönyvek 1980-1990 -


6. ÉLET ÉS TUDOMÁNY... ÉS BÁNYÁSZAT

- A folyóirat bányászatról szóló cikkei az 1940-es, 50-es években -

Élet és Tudomány 1948

Élet és Tudomány 1949

Élet és Tudomány 1951


7. A DOROGI REIMANN-ALTÁRÓ MŰEMLÉKKÉ NYILVÁNÍTÁSA és a REIMANN BÁNYÁSZATI MINIVERZUM


8. AZ EGYKORI ÚRKÚTI MANGÁNBÁNYA MŰEMLÉKKÉ NYILVÁNÍTÁSA


9. BETÉRŐ A VIDÁM BÁNYÁSZHOZ

- Bányásztréfák, a bányászattal kapcsolatos vidám percek -

Bányásztréfák, beugratások, a bányászattal kapcsolatos vidám percek

-----Újoncavatás

-----Nevezetes tréfacsinálók

-----Jagersicht

-----A bányaló

-----Az alvó bányász

-----A bányászkocsmák világa

-----'Újév' elvtárs

-----Repül a...

-----A 'tejes' demizson

-----Kiss József: A tréfálkozó bányászok

-----Ónozó Lajos: Derűs bányászok

-----Részletek Nemcsik Pál: Bányászélet Borsodnádasdon című könyvéből

-----Forgácsok Ónozó Lajos: Derűs bányászok című könyvéből


10. KÉT ÉRDEKES TÁRGY

- Ismeretlen rendeltetésű bányászati tárgyú nyomódúcok -


11. SPORT ÉS BÁNYÁSZAT

- Bányászélet-sportélet -


12. "A HARMADIKKÖVET VÁG, HARMADIK KÖVET VÁG..."

- A magyarországi kőbányászat és a népi kőépítészet története -


13. A FÖLD ALATTI KŐBÁNYA

- A kőbányai pincék története bányász szemmel -


14. KŐBÁNYA TÖRTÉNETE - FÉLTENYÉRBEN

- Kőbányai vonatkozású plakettek, érmék -


15. PINCEOMLÁSOK, PINCEVESZÉLYEK

- Pincékkel veszélyeztetett települések és a magyarországi pinceveszélyelhárítás története (új ablakban) -


16. MAGYARORSZÁGI BARLANGLAKÁSOK

- Föld alatti lakóhelyek egykor és ma (új ablakban) -


17. BÁNYÁSZATI CÉLÚ ROBBANTÁSOK ELŐÍRÁSAI EGYKOR ÉS MOST

- Utasítás az első Dunagőzhajózási Társaság bányaüzemeinél alkalmazásban lévő lövőmesterek, a lövőmunkával megbízott felvigyázók és csapatvezetők részére -


18. VÁROS A VÁR ALATT

- A Budai Vár alatti barlang- és pincerendszer -


19. LINKGYŰJTEMÉNY

- A bányászmúlttal, a bányászat történetével foglalkozó honlapok gyűjteménye -


Ha írni akarsz, vagy valami jobban érdekel: