A bányászat, mint mesterség bemutatása
érmeken, plaketteken

 

 

A bányászati és kohászati érmek és plakettek legfontosabb darabjai azok, melyek magát a mesterséget, a bányaművelést mutatják be.

 

A föld alatt munkát végző ember ábrázolása – mely már a korai érmeken is megjelenik - jól illeszthető a tenyérnyi bronz vagy más tartós anyagból készült műalkotásokhoz. Akár jól ismert, neves művész, akár ismeretlen vésnök készítette e darabokat, nem szalasztotta el a lehetőséget, hogy bemutassa a bányász munka nehéz, embert próbáló voltát.

 

A bányászmesterség legtöbb részletét bemutató és legfontosabb kisplasztika a nevezetes selmeci tanulmányi jutalomérmék első számú darabja. A Matthias Donner alkotta érme hátoldalán bányakunyhókat fedezhetünk fel, melyek közül a középsőbe bele is láthatunk: itt lóhajtású vitla működik. A mélyben különféle bányászati tevékenységet végző alakok láthatók, de nem hiányoznak a korabeli – kézi hajtású – berendezések sem.

Donner olyan tökéletesen mutatja be érmén a bányászatot, hogy talán nem véletlen, hogy ilyen nagyszerű ábrázolás azóta sem született e tárgyban.

 

tovább az érme bemutatásához...

 

A bányászatot, mint mesterséget bemutató érmék, kisplasztikák legszebb darabja az a – műfajában igen nagynak méretűnek számító – bronzplakett, melynek alkotója ismeretlen, és melyből a soproni Központi Bányászati Múzeum is őriz egy példányt. Az itt bemutatott darab abban különbözik a múzeumi példánytól, hogy a szénfal, mely előtt a bányász áll, feketére festett. Ilyen jellegű színezéssel találkozunk más plaketteknél is. Ugyanez a motívum látható kicsinyített formában a "SOMSÁLYI SPORT EGYLET" feliratú sportérem hátlapján és egy olyan bányászfokoson is, melynek másik oldalán "BORSODI SZÉN" felirat olvasható. Ezek alapján feltételezhető, hogy a plakett a borsodi szénmező valamelyik - ma már nem beazonosítható - üzemében készült.

 

tovább a plakett bemutatásához...

 

Szintén trapézácsolattal találkozhatunk azon a pécsi plaketten, mely minden valószínűség szerint az 1948-as londoni olimpia idején készült. Ezen azonban úgynevezett hézagos tűzést látunk az ácsolat mögött. A munka már fejtőkalapáccsal folyik. Itt az vágat oldala hézagos tűzést mutat.

 

tovább a plakett bemutatásához...

 

Trapézácsolat alatt, de térdelve végzi munkáját a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Tatabánya-Esztergomi Csoportjának emlékérmén a bányász. Mivel az érem a hazai szénbányászat megindulásának 225 éves évfordulójára készült, az ábrázolás a régmúlt bányamunkájára utal: a bányász öltözéke hagyományos (köpenyben, régi fejfedőben dolgozik), a világítást is a régi korokban használt bányamécses szolgáltatja. A munkás mögött erősen stilizált tűzés és régi formájú, deszkázott oldalú csille látható.

Az érem hátoldalán Roznai I. meghatározása szerint:

"Középen három ülő bányász mai fejvédő kobakkal bányászlámpa fényénél a bal oldali bányász tenyerében tartott érmet nézik nagy érdeklődéssel...". A bányászokat, a bányászéletet ismerők előtt e jelenet kissé idegennek tűnik – de ismerjük el, a művészi szabadságba ez még belefér...

Az érem ezüst és bronz változatban került forgalomba.

 

tovább az érme bemutatásához...

 

A föld alatti munka nehézségét egy, a második világháború előtt készített érme is művészi módon mutatja be számunkra.  

 

tovább az érme bemutatásához...

 

Szintén jól mutatja régen volt bányászok fizikailag – és mi tagadás, pszichológiailag is – megerőltető munkáját a borsodi szénbányászat 200 éves évfordulójára készült emlékérem hátoldala: a középső mező alsó részén egy, a fejtést fekve végző vájárt, míg felette csillét toló meggörnyedt alakot és ékkel dolgozó társát láthatjuk. Ugyanezen érme első oldala már a modern bányatechnológiát örökíti meg.

 

tovább az érme bemutatásához...

 

A nehéz fizikai munkát bemutató darabok sorába tartozik az az emlékplakett, melyet az oroszlányi földalatti bányamúzeum 1979-ban történt megnyitására bocsátottak ki. 

Ennek hátlapján egy bányász látható, aki trapézácsolattal biztosított vágat gerendái alatt meggörnyedt testtartásban tolja csilléjét. A vágat és az ácsolat alig magasabb, mint maga a csille. A föld alatti munkát ismerőknek nem szokatlan ez a helyzet, a kamrafejtések vége gyakran már olyan alacsony volt, hogy a vájároknak ilyen, görnyedt tartásban kellett munkájukat végzeni.

 

tovább az érme bemutatásához...

 

Az előbbihez hasonló Kóbor Sándornak a Komárom megyei szénbányászat 200. évfordulójára készített plakettjének képe. A bányamécses mellett térdeplő bányász régimódú, egyágú csákánnyal fejti a szenet, megerőltető munkája jól felismerhető.

 

tovább a plakett bemutatásához...

 

Szintén a régi bányászmunka, kézi fejtés nehézsége figyelhető meg Kutas Lászlónak a magyar szénbányászat megindulása 225. évfordulójára készített plakettjén. Itt a bányász fekve, kezében ékkel és kalapáccsal látható.

 

tovább a plakett bemutatásához...

 

Tudtommal a világ egyetlen olyan érme, melyen egy bányalovat örökített meg a művész, hazánkban készült. A dorogi szénbányászat évfordulójára készített érmen egy hagyományos trapézácsolatú bányavágatban lehajtott fejű bányaló húz egy szénnel megrakott csillét.

 

tovább a plakett bemutatásához...

 

Amilyen sokféle ábrázolását ismerjük a bányászmunkának, legalább olyan gyakori a különféle gépeknek, bányászati eszközöknek bemutatása érmeinken, plakettjeinken.

Az imént szó volt a borsodi szénbányászat évfordulójára kiadott érme modern fejtést ábrázoló első oldaláról. A képen a legelterjedtebb frontfejtési berendezést, a szénfal előtt párhuzamosan haladó marótárcsás jövesztőgépet és a fejtési teret védő pajzsokat ábrázolta az alkotó. A kitermelt szenet a fronttól elszállító láncos kaparó is jól kivehető.

Aki kicsit is ismerős a hazai szénbányászat, fejtési technológia történetében, tudja, hogy amíg működtek bányáink, ez a berendezés számított a legkorszerűbbnek.

 

Nem véletlen, hogy más kisplasztikai alkotásokon is találkozunk ezzel a berendezéssel: a miskolci bányaüzem érdekes formájú, eddig még sehol nem publikált színezett plakettjén, vagy például a márkushegyi bányaüzemet bemutatott emlékplaketten.

 

tovább a plakett bemutatásához...tovább az érme bemutatásához...tovább az érme bemutatásához... tovább az érme bemutatásához...

 

De ugyanilyen marótárcsás frontfejtést mutat az oroszlányi szénbányák 25 éves törzsgárdatagságáért adományozott emlékérem is.

 

tovább az érme bemutatásához...

 

Nem csak a föld alatti munkahelyek, de a felszíni építmények is gyakran szerepelnek a bányászati tárgyú érmeinken, plakettjeinken. Leggyakrabban a bányavidékeinken még meg-megtalálható, de egyre fogyatkozó számú aknatornyokat. A Komló város építéséért adományozott, arany, ezüst és bronz színben vert emlékérem fő motívuma az aknatorony. A képen jól kivehető a kast emelő vitla.

 

tovább az érme bemutatásához...

 

Szép példája ennek az aknatorony ábrázolásának az az – eddig még publikálatlan – emlékplakett, mely a Mákvölgyi Bányaüzem megörökítésére készült.

 

tovább a plakett bemutatásához...

 

További, a bányászat külszíni létesítményeit bemutató érméink és plakettjeink

 

Bányászati Aknamélyítő Vállalat. Tovább az érme bemutatásához... Mákvölgyi Bányaüzem II. Tovább a plakett bemutatásához... A magyar szénbányászat 200 éves jubileumára készült plakett. Tovább az plakett bemutatásához... Komló városért emlékplakett. Tovább a plakett bemutatásához... Sport érem aknatoronnyal. Tovább az érme bemutatásához... Komló társadalmi munkáért. Tovább a plakett bemutatásához... Tatabánya hamutartó. Tovább a darab bemutatásához...

 

A legtöbb felszíni bányászati létesítményt ábrázoló plakettet, érmet az olajbányászathoz kapcsolható darabok között találhatjuk. Ez természetes is, hiszen ez a szakág nem "bújik" a föld alá, minden fontos tevékenység a föld felszíne felett folyik. A fúrótornyok, a bólogató mélyszivattyúk, az olaj- és gázfeldolgozás építményei szinte önként kínálják fel magukat a kis domborművű tárgyak motívumaként.

 

tovább az olajbányászati érmek, plakettek bemutatásához...

 

Kevés érem, plakett ábrázolja a bányák felszíni bejáratait. Ezek egyike a Salgótarjáni föld alatti bányamúzeum emlékérme, mely a József lejtakna lejáratát ábrázolja, míg egy másik az Aranyida település bányászatának 650. évfordulójára készült érem.

 

Különlegességnek számít az 1928-as pilisvörösvári bányász sztrájk évfordulójára kibocsáott emlékplakett, mely egy elfalazott bányabejáratot ábrázol.

 

tovább a plakett bemutatásához... tovább a plakett bemutatásához... tovább a plakett bemutatásához...

Érdekes megoldást látunk a következő plaketten, ahol Salgótarján város alatt ábrázolják a bányát - ahogyan az a valóságban is volt egykor.

 

tovább a plakett bemutatásához...


 

A régi felszíni berendezések bemutatásának különleges példánya az OMBKE 80 éves jubiláris gyűlésének alkalmából kibocsátott emlékplakett. Ez a kontinens első, bányászati célra használt gőzgépét, az újbányai (selmecbányai) „tűzgép”-et ábrázolja. A gépet 1722-ben állították üzembe, hogy azért, hogy a már több mint 70 éve víz alatt álló Althandel aknát mentesítsék a víztől. Sok hibája miatt a célt nem érték el, ám a tűzgép továbbfejlesztett példányaiból 1740-ben már hat darab működött Selmecbányán.

 

tovább a plakett bemutatásához...

 

A régi technikák és az új eszközök érdekes együttesét mutatja be a Fejér Megyei Bauxitbánya Vállalat alumíniumból készült emlékplakettje. Hátlapján a hagyományos fából épített trapézácsolat alatt egy modern rakodó-szállítógép látható.

  Ugyanilyen rakodó képével találkozunk a Bakonyi Bauxitbánya plakettjén is.

tovább a plakett bemutatásához...tovább az érme bemutatásához...

 

A munkahelyeket bemutató bányászati tárgyú emlékek különleges darabja az a plakett, melyet a hazai bányászati aknamélyítés 75. évfordulójára bocsátottak ki, és mely eddig még sehol nem került publikálásra. A bányászati aknamélyítés a szakmán belül is külön ágazat volt, speciális szaktudást igényelt. Az aknamélyítők készítették el azokat az aknákat, melyeken át a fejtési hely, a szénmező megközelíthető volt, és azokat is, melyek a bánya műveléséhez elengedhetetlenek (szállítóakna, légakna stb.). De foglalkoztak más, a mélyépítés körébe tartozó feladatokkal (pl. mélyalapozás stb.) is.

tovább a plakett bemutatásához...

 

A hazai kohászathoz kötődő emlékérmek és plakettek majd’ mindegyikén találkozhatunk a mesterség ábrázolásával, ám ezeket külön fejezetben mutatom be.

 

tovább a kohászati érmék és plakettek bemutatásához...

 

Egyéb, a bányászatot bemutató érme, plakett

 

tovább a kohászati érmék és plakettek bemutatásához...


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: