Kohászati érmék, plakettek

 

A bányászat és a kohászat testvérmesterségek. Úgy nagyjából 300 évvel ezelőttig nem a szén, hanem a különféle ércek kitermelése végett szálltak le a mélybe az emberek. A nemesfémek, ezüst, arany bányászata mellett legalább olyan fontos volt az eszközök, fegyverek készítésére szolgáló fémek (réz, vas) ásványainak megszerzése. Ennek megfelelően a bányamunka és a fémek megmunkálása szorosan kapcsolódott egymáshoz. Az első bányatisztképző - és majdani utódjai az Akadémia, később az egyetem - is e két mesterséget tartotta fő tárgyának.  

 

Természetes, hogy a fémekkel foglalkozó szakma is megtalálta magának a kisplasztika műfaját, ezen belül az érem- és plakettművészetet. Az évszázadok során hatalmas mennyiségben készítették és bocsátották ki a kohászattal, fémmegmunkálással kapcsolatos hazai vállalatok, szakmai szervezetek ezeket a műtárgyakat. Teljes körű számbavételük ismereteim szerint még soha nem történt meg - és szinte lehetetlen vállalkozás is lenne, hiszen nagyon sok darab közülük alig néhány példányban került kibocsátásra, és ezek szerte a világon rejtőzködhetnek.

 

A legtöbb kohászattal kapcsolatos érmét, plakettet a már sokszor idézett Roznai István könyvből ismerhetünk meg, mely majd' 70 darabot mutat be. Ezek között vannak OMBKE által kibocsátott emlékérmek, a Miskolci Egyetem által kiadott darabok ugyanúgy, mint régi, vasgyári zsetonok, bárcák.

Érdemes megjegyezni, hogy míg a bányászattal kapcsolatos érmeknek, plaketteknek viszonylag nagy irodalma van, a testvérszakmával, a kohászattal (és öntészettel) kapcsolatban - kutatásaim szerint - mai napig nem jelent meg olyan könyv, katalógus, amely teljes körűen bemutatná a hasonló műalkotásokat. Pedig tény, hogy az egykori üzemekben, gyárakban nagyon nagy számban készültek ilyen emléktárgyak, plakettek, hiszen az ott dolgozó szakmunkások, mérnökök  jártasak voltak e darabok előállításában. Maguknak a bányászati érmeknek is nagy része ezekben a műhelyekben készült, mert igen sokáig a bányász és a fémfeldolgozó szakma egynek számított.  Üdítő kivételnek számít Asztalos Andrásnénak, a Berán Lajos Dunaújvárosi Éremgyűjtők Köre vezetőjének 2011-ben megjelent könyve, mely a városhoz és elődeihez (Dunapenteléhez, Sztálinvároshoz) kapcsolódó érmeket mutatja be.

A könyvet az egyes darabok publikációjának megnevezésekor "AA" betűkkel jelölöm.  

 

Kohászati oktatással összefüggő érmék, plakettek

Selmecbányai Akadémia kémlészeti jutalomérme 
A Vaskohászati Tanszék alapításának 100. évfordulója Dunaújvárosi Főiskola 10 éves évfordulója 
NME Öntészet Tanszék
Ipari tanuló kiállítás alkalmából készült zseton - 1962 Firma-avató emlékplakett Fémkohászati Tanszék

 

Kohászati üzemek

Almásfüzitő

Bayer-eljárás

Anina

Az aninai vasmű emlékéretovább...

Diósgyőr

A diósgyőri nagyolvasztó újraindítása Lenin Kohászati Művek 1770 - 1960 Lenin Kohászati Művek emlékérem - 1953 Lenin Kohászati Művek plakett Lenin Kohászati Művek emlékérem I.
Lenin Kohászati Művek emlékérem II.
Lenin Kohászati Művek 1770
Diósgyőri Vas- és acélművek hivatalháza
200 éves a diósgyőri vaskohászat 100 éves a diósgyőri SM acélmű Diósgyőri nagyolvasztók tovább... tovább... tovább az érme bemutatásához... tovább az érme bemutatásához... tovább az érme bemutatásához... tovább az érme bemutatásához... tovább az érme bemutatásához... tovább az érme bemutatásához... tovább az érme bemutatásához...

Csepel

75 éves a Csepel Vas- és Fémművek 50 éves a csepeli csőgyártás 
Weiss Manfred Művek 75 éves a csepeli csőgyártás 
Csepel munkaverseny 
Csepel vas- és avélöntöde 
Csepel Fémműve 
Tovább a plakett bemutatásához...

Dunaújváros (Sztálinváros)

A Sztálin Vasmű I. sz. kohója
 Sztálin Vasmű első öntés
Sztálinváros 10 éves
Dunaújváros 20 éves
Dunaújváros 50 éves emlékplakett 
Nemzetközi Kohász Kupa
Sztálin Vasmű emlékerem
Dunai vasmű pályakezdőkért Dunai Vasmű OMBKE Dunaújvárosi Csoport Dunai Vasmű porcelán plakett tovább...

Inota

Inotai Alumíniumkohó Inotai Alumíniumkohó 2.

Kőbánya

Kőbányai Öntöde KÖBAL Kőbányai Könnyűfémmű Öntödei Vállalat Öntödei Vállalat tovább...

Ózd

OKÜ - Legjobb eredményt elért újító plakett 
ÓKÜ törzsgárda tagságért
Ózdi Vasgyári Testgyakorlók köre
Ózdi Kohászati Üzemek
Ózdi Repülőnap
tovább... tovább... tovább...

Prakfalva

tovább..

Salgótarján

75 éves a salgótarjáni acélárugyári munkásszínjátszás 
Budapest-Salgótarján Vasöntöde Rt
Salgótarjáni Vasfinomító Társulat tovább...

Sopron

tovább..
tovább

Tatabánya

50 éves a Tatabányai Alumíniumkohó 
Tatabányai Alumíniumkohó

 

Zsetonok, bárcák

Diósgyőri Vasgyári Fogyasztási Szövetkezet Diósgyőri Fogyasztási Szövetkezet - Diósgyőri Fogyasztási Szövetkezet 1 syphon Diósgyőri Gépgyár szerszámbárca 
Diósgyőri Mészárszék húsjegy
Diósgyőri szövetkezeti zseton - tovább az érme bemutatásához... Diósgyőri szövetkezeti zseton - tovább az érme bemutatásához... Diósgyőri szövetkezeti zseton - tovább az érme bemutatásához... Diósgyőri szövetkezeti zseton - tovább az érme bemutatásához... Diósgyőri szövetkezeti zseton - tovább az érme bemutatásához... Diósgyőri szövetkezeti zseton - tovább az érme bemutatásához... Csepel Művek szerszámos bárca - tovább az érme bemutatásához... Csepel Művek szerszámos bárca - tovább az érme bemutatásához... Pestvidéki Gépgyár belépőbárca.Tovább az érme bemutatásához... DIGÉP Csavargyár.Tovább az érme bemutatásához... Ózdi belépőbárca tovább... tovább... tovább tovább az érme bemutatásához... tovább az érme bemutatásához...

 

A magyar alumíniumkohászattal összefüggő egyéb érmék, plakettek

10 év a magyar fém szolgálatában 
Tovább az érme bemutatásához... Tovább a plakett bemutatásához... Tovább az érme bemutatásához... 20 éves a magyar alumínium tovább... tovább...

 

Egyéb, a kohászattal összefüggő érmék, plakettek

Első magyar acélgyártó konferencia - 1958 
Szakszervezeti felszabadulási emlékplakett Nemzetközi Kohászati Konferencia 1970 20 éves a Vasipari Kutató Intézet
25 éves a Vasipari Kutató Intézet
25 éves a Vasipari Kutató Intézet
10 év a magyar fém szolgálatában 
25 éves a KGMTI 
Miskolci Iparvidék a művészetért
Borsodi Ércelőkészítőmű OMBKE IX. Nyomásos és Fémöntészeti Napok 
OMBKE Soproni Öntőnapok 
Szakszervezeti érem 
Hungarokorr nívódíj 
Kerpely Antal emlékülés
tovább az érme bemutatásához... tovább az érme bemutatásához...

 

Az első öntés

A kohászati üzemek működésének legfontosabb pillanata, amikor az újonnan felépült üzem, gyáregység először felfűtésre kerül és az első ott készült folyékony fém megjelenik a munkában részt vevők előtt. Ennek a fontos eseménynek a megörökítésére készülnek azok az emléktárgyak, melyek az ekkor előállított anyagból készülnek.

Sztálin Vasmű első öntés
AMD-6 első keverés MÁVAG első öntés 1943 tovább...


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: