Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

érmei és plakettjei

 

 

Hazánk legrégebbi szakmai szerveződései közé tartozik az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. Alapításakor a selmeci tanintézmény és a helyi bányászati szakma összefogását tűzte ki célul - és ezt a célt máig őrzi, óvja.

 

Magának, az egyesületnek a megalapítása a Selmecbányai Akadémia új épületének felavatásához köthető: az ekkor (1892. júniusában) tartott bányászati és kohászati kongresszuson részt vevők döntöttek úgy, hogy megalakítják a már hosszú évek óta szükségesnek tartott egyesületet. Lényegében az akkor már évtizedek óta működő Selmecbányai Irodalompártoló Egyesület alakult át bányász-kohász szakmai szerveztté. Az alakuláskor 582 tagja volt. Első elnöke gr. Teleki Géza, az ügyvezető elnök Sóltz Vilmos lett. Az egyesület hosszú, több mint évszázados történetéről itt olvashatunk.  

Az OMBKE még a legridegebb időkben, az ötvenes években is működött, a hatalom sem mert hozzányúlni. Tagszervezetei máig igen aktívak, minden olyan országrészben megtalálhatók, ahol valaha bánya működött.

Természetes, hogy a bányászokat és a kohászokat összefogó szervezet minden, az egyesületi élethez, a szakmához kapcsolódó eseményt igyekezett megörökíteni a művészi eszközöket alkalmazó, és örökéletűnek nevezhető kisplasztikákon, érmeken, plaketteken. A bányászati érmek, plakettek százainak születése köszönhető e szándéknak - az OMBKE hosszú évtizedek óta tartó ezirányú munkálkodásának.

Ismereteim szerint az Egyesület, annak tagszervezetei, szakosztályai által kibocsátott érmék, plakettek teljes számbavétele még soha nem történt meg. Igen nehéz feladat elé állítaná ez az erre vállalkozót, mert az évtizedek során több tucatnyi ilyen alkotás került kibocsátásra. A szakirodalomban felsorolt művek (elsősorban Roznai István könyve) sokukat bemutatja, de bizonyos, hogy még lappang jónéhány emlék.

Az OMBKE érméi és plakettjei az alábbi témakörök köré csoportosíthatók:

* Az OMBKE hivatalos jelvénye

* Közgyűlések, kongresszusok

* Egyesületi évfordulók

* Díjak, egyesületi elismerések

* A bányászat, a kohászat emlékeit, a szakmához kapcsolódó eseményeket megörökítő alkotások

Ez utóbbiak terén főként az Egyesület tagszervezetei voltak igen aktívak az évtizedek során

 

Az OMBKE hivatalos jelvénye

Az OMBKE jelenlegi hivatalos jelvénye. Tovább a plakett bemutatásához...

 

Az OMBKE első jelvénye

Az OMBKE első jelvénye. Tovább a jelvény bemutatásához...

 

Közgyűlések, kongresszusok

Az OMBKE az elmúlt majd' százhúsz esztendőben folyamatosan működött, végezte dolgát. Alig hallgattak el a II. világháború fegyverei, a pusztítást a fővárosban túlélő szervezeti tagok már összegyűltek és a további működésről döntöttek.

Az Egyesület alakulása óta minden évben megtartja közgyűlését (ezt csak 1944-ben nem tudta megtenni az ilyen tevékenységet tiltó dekrétumok miatt). A jelentősebb közgyűlések alkalmából, főként a kerek évfordulós, sorszámú közgyűlések alkalmával mindig módot talált a vezetés arra, hogy méltó emlék örökítse meg az eseményt.

A jelenleg hozzáférhető szakirodalom szerint az alábbi közgyűlések alkalmából készült ilyen jellegű emléktárgy (zárójelben a forrás megnevezése):

Nagybányai Közgyűlés - 1894 (Roznai 91.sz., MBÉT 124. sz.)

Bányász, Kohász és Földtani Ezredéves Kongresszus - 1896 (Roznai 92.sz.)

Vajdahunyadi Közgyűlés - 1895 (Roznai 93. és 94. sz.)

Rimaszombati Közgyűlés - 1897 (Roznai 95.sz., MOIM 233.sz.)

Pécsi Közgyűlés - 1898 (Roznai 96. sz.)

Körmöcbányai Közgyűlés - 1898 (Roznai 97. sz.)

Körmöcbányai Közgyűlés - 1909 (MOIM 234. sz., MBÉT 126. és 127. sz.)

Esztergomi Közgyűlés - 1938 (Roznai 103. sz.)

50 éves jubiláris Közgyűlés, Budapest - 1942 (Roznai 104. sz.)

60 éves Közgyűlés - 1952 (Roznai 106. sz., MOIM 235. sz.)

70 éves jubileumi Közgyűlés - 1962 (MOIM 236. sz., MBÉT 123. sz.)

75 éves jubiláris Közgyűlés - 1967 (Roznai 114. sz., MOIM 237. sz.)

61. Közgyűlés, Budapest - 1969 (Roznai 118. sz., MOIM 239. sz.)

63. (80 éves jubileumi) Közgyűlés - 1972 (Roznai 122. sz., MOIM 240. sz.)

67. Közgyűlés, Székesfehérvár - 1979 (Roznai 124. sz., MOIM 241. sz.)

68. Közgyűlés, Tatabánya - 1980 (Roznai 125. sz., MOIM 242. sz.)

70. (90 éves jubileumi) Közgyűlés, Miskolc - 1982 (Roznai 124. sz., MOIM 243. sz., MBÉT 128. sz.)

71. Közgyűlés, Salgótarján - 1983 (MOIM 244. sz.)

73. Tisztújító Közgyűlés, Budapest - 1985 (MOIM 245. sz.)

74. Közgyűlés, Miskolc - 1986 (MOIM 246. sz., MBÉT 129. sz.)

75. Közgyűlés, Ózd - 1987 (MOIM 247. sz.)

76. Küldöttközgyűlés, Mosonmagyaróvár (MOIM 249. sz.)

77. Küldöttközgyűlés, Tapolca - 1989 (MOIM 250. sz., MBÉT 130. sz.)

Nagybányai közgyűlés emlékérme 1897. Tovább az érme bemutatásához... Rimaszombati közgyűlés emlékérme 1897. Tovább az érme bemutatásához... Nagybányai közgyűlés emlékérme 1897. Tovább az érme bemutatásához... 60. jubileumi közgyűlés emlékérme. Tovább az érme bemutatásához... 75 éves jubiláris közgyűlés emlékplakettje. Tovább a plakett bemutatásához... 80 éves jubileumi közgyűlés emlékplakettje. Tovább a plakett bemutatásához... Vajdahunyadi közgyűlés emléktárgya. Tovább a tárgy bemutatásához... Esztergomi közgyűlés emlékérem. Tovább az érem bemutatásához... Ózdi közgyűlés emlékérem. Tovább az érem bemutatásához... 70 éves jubileumi közgyűlés plakettje. Tovább a plakett bemutatásához... OMBKE 90. évfordulós vándorgyűlés emlékplakettje
. Tovább a plakett bemutatásához... 77. küldöttgyűlés emlékplakettje. Tovább a plakett bemutatásához... 68. küldöttgyűlés emlékplakettje. Tovább a plakett bemutatásához... 61. küldöttgyűlés emlékplakettje. Tovább a plakett bemutatásához... 71. közgyűlés emlékplakettje. Tovább a plakett bemutatásához... OMBKE Jubileumi Közgyűlése 
 1982. Tovább a plakett bemutatásához... OMBKE jubileumi választmányi ülés 
. Tovább a plakett bemutatásához... 76. Küldött Közgyűlés 
. Tovább a plakett bemutatásához... 73. Tisztújító Közgyűlés 
. Tovább a plakett bemutatásához... 74. Közgyűlés 
. Tovább az érem bemutatásához... XX. Vándorgyűlés (50 éves a magyar kőolajtermelés)
. Tovább az érem bemutatásához... Körmöcbányai közgyűlés 1909...

 

Jutalomérmék, plakettek

 

Az OMBKE évtizedekre visszanyúló hagyománya, hogy a bányászati és kohászati szakma nevezetes képviselőinek emlékét emlékéremmel, plakettel örökíti meg. Ugyanígy fontosnak tartja a tagság, hogy az egyesület munkájában, a bányászat és a kohászat terén kimagasló teljesítményt nyújtók munkáját elismerje.

Az Egyesület első ilyen jutalomérme 1926-ban született meg, a kor neves éremművészének, Berán Lajosnak az alkotásaként. A ma már ritkán fellelhető, Wahlner Aladár-emlékérem érdekessége, hogy ez az egyesület egyetlen olyan érme, melyet még élő tagjáról nevezett el, és mellyel a névadót magát is kitüntette.

Az egyesület további jutalomérméi:

 

Z. Zorkóczi Samu adományozható emlékérem

1936-ban alapították, az egyesületi életben kiemelkedő munkát végzők részére.

 

Mikoviny Sámuel adományozható emlékérem

1951-ben került először kiadásra. Azon szakembereket jutalmazzák ezzel, akik az adott évben a szakmai képzés, a tudományos kutatás terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, vagy a szakirodalmat gazdagították.

 

Péch Antal adományozható emlékérem

Az 1963-ban alapított emlékérmet a bányászat és a kohászat műszaki fejlesztésében kimagasló eredményeket elérő, és azt az egyesület lapjában, a Bányászati és Kohászat Lapokban bemutató szakemberek kaphatják meg. 1966-ban került először kiosztásra.

 

Kerpely Antal adományozható emlékérem

Az OMBKE megszületésének 75. évfordulóján, 1967-ben három emlékérem kibocsátásáról döntött az egyesület vezetése.

A kohászat terén, a technológia fejlesztésben kiemelkedő teljesítményt nyújtók az egykori akadémia vaskohászati tanszékének első vezetőjéről elnevezett emlékérmet kapták meg.

 

Sóltz Vilmos adományozható emlékérem

A szintén 1967-ben alapított éremmel az egyesület fejlesztéséért, a célok megvalósításáért dolgozó tagokat tüntette ki a vezetőség. Sóltz Vilmos az egyesület megalakulásában igen jelentős szerepet játszott, így őt választották meg az első ügyvezető alelnöknek is.

 

Zsigmondy Vilmos adományozható emlékérem

A harmadik 1967-ben alapított emlékérmet azok kaphatták meg, akik hazánk természetes folyadékkincsének feltárásban szereztek érdemeket.

 

Sóltz Vilmos emlékérem a 40, 50, 60, 70 éves egyesületi tagságért

Az egyesület 1984. óta a Sóltz Vilmos emlékérmet az "egyesületi tagságért" kiegészítéssel azoknak adományozza, akik több évtizedes tagsággal rendelkeznek. Az OMBKE tagjai közül a 2009-ben több mint 1100-an rendelkeztek a 40 éves, 400-an az 50 éves, 44-en a hatvan éves jubileumi emlékéremmel. A 70 éves tagságért járó mindössze egyetlen emlékérmet ünnepélyes keretek között adták át.

 

 

Christoph Traugott Delius adományozható emlékérem

A bányászati akadémia első tanáráról elnevezett jutalomérmét a bányászati oktatásban dolgozó szakemberek kapták kiemelkedő munkásságuk elismeréseként. Első kiadása 1972-ben történt meg.

 

Szentkirályi Zsigmond adományozható emlékérem

A szintén 1972-ben alapított emlékérmet a bányászat elméleti és tudományos fejlesztésében maradandót alkotók részére adományozta az egyesület.

 

 

Debreczeni Márton emlékérem

Az emlékéremmel a bányászati beruházások tervezése, rekonstrukciója, kivitelezése terén kimagasló munkát végzőket jutalmazza az egyesület 1972-től kezdve.

 

OMBKE egyesületi munkáért jutalomplakett

A plakett az OMBKE 1962-től élő jelvényét formázza. A kiemelkedő egyesületi munkáért adományozza az egyesület tagjainak.

 

OMBKE emlékplakett

A Nehézipari Minisztérium jutalomplakettjével azonos motívumú plakettet az egyesület munkáját segítő szervezetek, vállalatok kapták köszönetképpen.

 

ICSOBA emlékérem

Az 1973-as alapítású, és először 1978-ban adományozott érmet az alumíniumiparban kimagasló teljesítményt nyújtó személyek kapták.

 

(a fenti adatok forrásai:

Roznai István: Magyar Bányászati és Kohászati érmek 1526-1982

Magyar Olajipari Múzeum: Kőolaj és földgázipari emlékérmek és plakettek)

Wahlner Aladár emlékérem. Tovább az érme bemutatásához... Wahlner Aladár emlékérem. Tovább az érme bemutatásához... Sóltz Vilmos 'egyesülei tagságért' emlékérem. Tovább az érme bemutatásához... Kerpely Antal adományozható emlékérem. Tovább az érme bemutatásához... z. Zorkóczy Samu adományozható emlékérem. Tovább az érme bemutatásához... dr.Papp Simon emlékérem. Tovább az érme bemutatásához... Debreczeni Márton jutalomérme. Tovább az érme bemutatásához... Szentkirályi Zsigmond jutalomérme. Tovább a plakett bemutatásához... Cristoph Traugott Delius jutalomérme. Tovább a plakett bemutatásához... Georgius Agricola jutalomérme. Tovább a plakett bemutatásához... Péch Antal emlékérem. Tovább a plakett bemutatásához... Vitális István emlékérem. Tovább az érme bemutatásához... Mikoviny Sámule emlékérem. Tovább az érme bemutatásához... Dr. Schmidt Sándor emlékplakett. Tovább az plakett bemutatásához...

 

Az Egyesület és tagszervezetei által kibocsátott egyéb emlékérmek, plakettek

Magától értetődő, hogy az Egyesület a kiemelkedő események, fontosabb történések megörökítésére érméket, plaketteket bocsájt és bocsátott ki. Ezek teljes számbavétele még soha nem történt meg, nagy számuk és fellelhetőségük miatt. Sok emléktárgyat a vidéki tagszervezetek bocsátottak ki, alig néhány tucat példányszámban.

Roznai István az 1983-ban megjelent könyvében igyekezett bemutatni az Egyesülethez kapcsolódó összes érmét, plakettet, de azóta is kerültek kibocsátásra újabbak, s bizonyosan kerülnek még elő ismeretlen darabok.

Vértessomlói bányászjelvény. Tovább a plakett bemutatásához... OMBKE centenáriumi emlékérem. Tovább az érme bemutatásához... OMBKE Magyar Öntőnapok 1959. Tovább a plakett bemutatásához... Alumínium konferencia 1989. Tovább a plakett bemutatásához... OMBKE VII. Országos Hidegalakító Konferencia 1980 
. Tovább a plakett bemutatásához... Alumínium konferencia 1972. Tovább a plakett bemutatásához... OMBKE Péch Antal emlékplakett. Tovább a plakett bemutatásához... Alumínium Konferencia 1978 emlékplakett. Tovább a plakett bemutatásához... OMBKE Borsod megyei csoport. Tovább a plakett bemutatásához... OMBKE Romvalter Alfréd emlékplakett. Tovább a plakett bemutatásához...   Nemzetközi Bányagazdasági Konferencia 
Delius bányatana 200 éves 
OMBKE IX. Nyomásos és Fémöntészeti Napok 
. Tovább a plakett bemutatásához... OMBKE Soproni Öntőnapok 
. Tovább a plakett bemutatásához... A soproni Központi Bányászati Múzeum új állandó kiállításának megnyitása
. Tovább a plakett bemutatásához... OMBKE Szakmai napok
. Tovább a plakett bemutatásához... OMBKE Bányászati Szakosztálya 
. Tovább a plakett bemutatásához... 25 éves az OMBKE Tatabányai Csoportja 
. Tovább az érem bemutatásához... OMBKE Dunaújvárosi Csoportja emlékplakett. Tovább az érme bemutatásához... Tovább az érme bemutatásához... Tovább az érme bemutatásához... Oroszlányi csoport 25 év Oroszlányi csoport 30 év Oroszlányi csoport tovább tovább tovább tovább tovább


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: