tovább... tovább... tovább...

A várpalotai bányászélet dokumentumai

(Dr.Korompay Péter közreműködésével)

 

 

Várpalotán illetve környékén 1887-ben kezdődött a szénbányászat, miután az előző évben a Sztáray kastély ingatlanán kútásás közben szénre bukkantak. Az első évben csak a kutakból termelték ki a szenet, a hivatalos okmányok megszerzése után beindult a kutatás, feltárás.

 

Részletek a Várpalota történetét bemutató honlapról:

 

A bányászatot Ajkacsingerből és Karinthiából érkezett szakmunkásokkal kezdték meg. Az összlétszám 33 fő volt.

(... A XX. század első éveiben) a német származású vezetők a föld alatti művelést az Antal és a Fanny bányamezőben megszüntették 1909-ben, és külfejtésű bányát nyitottak. A Hungária, majd a Henrik elnevezésű külfejtés 1910 és 1923 között üzemelt. A rendelkezésre álló letakarító gépek csak 13 m vastag fedőréteg eltávolítására voltak alkalmasak, ezért 1918-ban megtelepítették a Henrik lejtaknát, illetve a Hungária tárót, majd lejtaknát, a mélyebben fekvő teleprészek feltárása céljából.

(...)
A széntermelés 1910-re 45 000 tonnára emelkedett a '10-es évek végén pedig megközelítette a 80 000 t/éves szintet. A létszám egyenletesen emelkedett, és a '10-es években 400-500 fő közt állandósult.

(...)

A részvénytulajdonosok 1920. februárjában megalapították az Unió Bányászati és Ipari Rt-t. (...)

A várpalotai szénbányászat fejlődésének új időszaka 1922. decemberétben kezdődött, amikor az Unió Bányászati és Ipari Rt. részvények többségét a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. érdekköri vállalata, az Esztergom- Szászvári Kőszénbánya Rt. szerezte meg (40 %). A Salgó arra számított, hogy a várpalotai szénvagyonra sikerül a település közelében egy nagyteljesítményű erőmű létesítéséhez a kormányzat támogatását megszerezni. A fűzfői erőtelep szénellátásnak megszerzésével (1928), majd 1929-től üzemvitelének átvételével, az ahidráló 1929. évi megépítésével, majd 1932. évi bővítésével, a péti Ammóniagyár és erőmű 1931. évi szénellátásának megszerzésével a várpalotai lignit fogyasztói bázisa jelentősen bővült. A termelés fokozatosan emelkedett és 1939-ben már elérte a 440 kt-át. (144,6 vagon/nap) Az 1921-es évek elején sikertelen kísérleteket folytattak a frontfejtéses művelés bevezetésére. Korompay Lajos várpalotai bányaigazgatósága idején (1923-1939) tértek át a szintes szelet osztású kamrafejtésekkel történő művelésre. Ennek hatására a termelékenység magas szinten állandósult, ugyanakkor a fejtési veszteségek minimálisra csökkentek.

(...)

A bányabeli és a külszíni berendezések, eszközök korszerűsítésével Várpalota az SKB Rt. egyik leggazdaságosabban működő üzemévé vált. 1931-ben Ernő lejtősakna üzembelépésével bezárják a Henrik lejtaknát, majd az első korszerű függőleges akna 1934. évi valamint az ország első szkip szállító berendezésével felszerelt S-I. akna 1938. évi üzembelépésével koncentrálták a szállítási rendszert. A bányában megjelentek a rázottcsúszdák, gumiszalagok, réselőgépek, elővájógépek, vastámok stb.

A bánya sikeres működése maga után vonta mind az üzem, mint a település szociális-, kulturális- és sport létesítményeinek kiépítését.

(...)

Az üzem bányaigazgatója ebben az időben Korompay Lajos, okl. bányamérnök volt.

 

Korompay Lajos életútja

 

A Selmeci Bányászati és Erdészeti  Akadémia  elvégzése (1902-1905) és egy év katonaság  után a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt –hoz került (1906)  ahol 37 évet szolgált megszakítás nélkül.   Első munkahelyként Salgótarjánban helyezkedett el  1906-1912-ig, ahol  Etes akna üzemvezetője, Központi Bányamérnökség vezetője volt, majd 1939-1944-ig volt alkalmazásban  mint bányaigazgató.

(...)

Ifjú mérnökként Salgótarjánban  majd Petrozsényben dolgozott. (...) Itt munkatársaival kidolgozták a 30 m vastag főtelep számára megfelelő,  iszap tömedékeléssel dolgozó fejtési rendszereket.

Várpalotai  16 év (1923-1939) legnagyobb kihívása az volt, hogy  gazdaságossá tegyék a lignitbányászatot. A Fleischner-féle  anhydráló megépítésével a 2100 kalóriás 48% vizet tartalmazó lignitből a nemesítés után 4200 cal. fűtőértékű, már csak 18 % vizet tartalmazó kiváló szenet nyertek.  Megépítette 1928-ban hazánk első 105,8 m mély  skyp-(bödönös) aknáját”  300 vagon/24 óra teljesítménnyel.

A bányamunkások oktatása céljából 1935-ben dr. Kiss László bányahatósági tanácsos kezdeményezésére megszervezte „Vájár-iskolát”,amely két év múlva törvény erejű rendelet lett, kötelezővé téve a vájár oktatást. Megírtra a „Magyar vájár oktatás „ kézikönyvet . A sikeresen vizsgázók  „Vájár-bizonyítványt” kaptak, képesítésük pedig a mester vizsgával volt egyenértékű.

 

A salgótarjáni  bányaüzemek vezetését 1939-ben vette át, s az akkor 12,3 millió q termelés 1942-re 17,8 millió q-ra emelkedett.(1920-9 mq, 1930-10,2 mq, 1935-9,4 mq). A salgótarjáni bányászkodás eddigi 75 éves történetében ez volt a maximum.

A Szénbányászati Ipari Igazgatóság 1949 márciusában a Rózsaszentmártoni Petőfi bánya fejtési problémáinak megoldására mint szakértőt kérték fel, 1949 májusában  a Szénbányászati Ipari Kutatási Bizottság tagjává jelölték.

(...)

 

A bányaüzemek vezetőinek „Szabadidő beszámoló értekezlet”-et tartottak 1941 szeptember 11.-én. Hozzászólását, melynek címe „Salgótarján munkásproblémái” volt azzal indította, hogy „ Nekem mint a salgótarjáni bányák vezető bányaigazgatójának  kötelességszerűen kell munkásaim ügyes bajos dolgaival foglalkozzam, s így rajtuk keresztül akarva nem akarva nap-nap után a munkáskérdés tárgykörébe tartozó problémákkal találkozom.”

 

A gondolatait arra fűzte fel, hogy az akkori  napi 500 vagon termelés 16 bányából kerül ki, s  kb. egy salgótarjáni központú 15 km sugarú körben fekvő településekről jár be a 7500-8000 fő bányamunkás. „Ez a nagy munkáslétszám 69 községből regrutálódik. Ez más mint egy gyári, egy telep helyen létező kollektíva.  A salgótarjáni telepek átlagvastagsága 80 cm, Tatabányai 20 m,Várpalotai 6 m, azaz a mi üzemeinkben tipikus „vándorbányászat” folyik. Ahhoz, hogy az 500 vagonos termelést biztosítani tudják, ki kell hajtani évente 90 km. vágatot, s a külszíni objektumokkal követni kell a föld alatti bánya művelés mozgását. Jó lenne kereken mozgatható házakban lakni. Ezért van olyan sok kolónia (35) összesen 3080 lakással. Ezeken a kolóniákon a nyugdíjasokat, a családtagokat is beleszámítva 11.184 fő él. Az iskolaköteles gyerekek száma 1660, akik saját iskoláikban tanulnak 36 tanító vezetése mellett. ( 47 gyermek esik egy tanítóra)

A munkába járás fáradalmaival is kell számolni...

(...)

„A szociális gondoskodás, a szabadidő eltöltésének fontos formája az egyesületekbe való tömörülés.. A bányaigazgatóság területén van 10 olvasókör, 1 lövészegylet, 5 sportegylet, 1 tornaegylet, 9 cserkész csapat (354 taggal) és 10 levente csoport. Az olvasókörök foglalkoztak a munka utáni szabadidő eltöltéssel, a hétvégi üdüléssel.”

(...)

„Fontos megbecsülése a bányamunkának, hogy a vájárbizonyítvány egy fokkal magasabb képesítést jelent mint a ipartestületek részéről kiadott szabaduló levél. Bevezette a „rokkant-vájár” megkülönböztető elnevezést, ami magasabb juttatásokkal járt.”

 

Korompay Lajos minden héten keddenként munkásnapot (raportot) tartott, reggel 7-től délután 2-3 óráig. A  salgótarjáni tiszti kaszinót a munkásoknak adta és épített hozzá egy fűthető tekepályát.  A bányászok szénjárandóságát úgy változtatta meg, hogy a járandóságot a betegműszakokra is adták.

A vájárok  8 órás napi keresete az 1935-ös 3,512 pengőről, 1940-re 4,368 pengőre, 1941-re 5,429 pengőre, 1942-re 9,5 pengőre növekedett.

1941-ben teljesen megszüntette a külszíni 12 órás munkarendet.

Figyelemmel kísérték, hogy a bányamunkások havi keresetéből mennyit fordítanak például élelmezésre. Egy 4 tagú család esetén  havonta 1935-ben 42,6%-ot, 1938-ban 50,5%-ot, 1939-ben 42,8%-ot,  1941-ben 38,4%-ot.

A tervei között szerepelt, hogy megalakítsa a salgótarjáni bányamunkások Szent István Otthonát, ami a kulturális célok mellett az önbiztosítással is foglalkozik (lásd sikeres dorogi példa).

Nagyon fontosnak tartotta a házépítési akciót, ami igen sikeres volt Várpalotán. Az igénylő bányászok  ingyen telket  (250 négyszögöl) kaptak, s 5 év alatt (1936-40) 100 ház épült 480.000 Pengő értékben. Az építéshez 3,65 % kamatozású kölcsönt kaptak. Várpalotán felépült a kultúrház, a 50 méteres versenyuszoda is

Ezt a modellt kívánta bevezetni Salgótarjánban is. Javaslatait az Igazgatóság elfogadta.

 

 

Az alábbi dokumentumok a Várpalotai bányáknál dolgozó bányászok életéről szólnak.

 

tovább...

tovább...

 

 

Korompay Lajos Várpalotán mint az Unió Bányászati és Ipari Rt. bányaigazgatója 1935 Szent Borbála napján aknaszentelési ünnepséget tartott (Ferenc akna). Az ünnepségen részt vett Dr. Chorin Ferenc a  Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt elnök vezérigazgatója.

A beszédéhez összeszedték, hogy mit tesznek az emberekért. Az alábbi, egyedülálló dokumentumok ezeket a feljegyzéseket tartalmazzák.

 

 

tovább...


A fenti dokumentumok bemutatását Dr.Korompay Péter úr tette lehetővé, amit ezúton is köszönök.

Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: