MAGYARORSZÁGI BÁNYÁSZATI MÚZEUMOK ÉS KIÁLLÍTÓHELYEK
I. KONFERENCIÁJA
BUDAPEST
2018. SZEPTEMBER 14.


VÉDNÖK:
ZELEI GÁBOR ELNÖK
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT

TÁMOGATÓ:
NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

RÉSZTVEVŐK

AJKAI BÁNYÁSZATI MÚZEUM
AGYAG-ÁSVÁNY KFT. - FELSŐPETÉNY
BÜKKÁBRÁNYI BÁNYÁSZATI GYŰJTEMÉNY
BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON, TOKODALTÁRÓ
BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI MÚZEUM, RUDABÁNYA
BÁNYÁSZ EMLÉKHÁZ, DOROG
BÜKKÁBRÁNYI BÁNYÁSZ HAGYOMÁNYOKÉRT EGYESÜLET
CSOLNOKI BÁNYÁSZKLUB BÁNYÁSZATI-ÉS ÁSVÁNYGYŰJTEMÉNY
DORNYAI BÉLA MÚZEUM, SALGÓTARJÁN
DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HADOBÁS SÁNDOR
JANUS PANNONIUS MÚZEUM, PÉCS
KÖZPONTI BÁNYÁSZATI MÚZEUM
MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM MASSA MÚZEUMA
MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI MÚZEUM
OROSZLÁNYI BÁNYÁSZATI MÚZEUM
PERLIT ’ 92 KFT. - PÁLHÁZA
RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TATABÁNYAI VÁROSI MÚZEUM
MAGYAR KÖZLEKEDÉSI ÉS MŰSZAKI MÚZEUM
ÓZDI MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÉS GYÁRTÖRTÉNETI EMLÉKPARK
RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT

 

Hazánk legnagyobb tematikus múzeumi hálózata a több mint negyven múzeumból álló bányászati múzeumok együttese. A magánszemélyek által létrehozott és üzemeltetett kiállítóhelyektől az országos hatáskörű múzeumokig számos, a bányászat történetét és múltját bemutató intézmény található az országban.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat felelősséget érezve a bányászati emlékek és bányásztörténelem megőrzése iránt ez év szeptemberében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megrendezte a magyarországi bányászati múzeumok első konferenciáját.

 

A konferencia célja általános helyzetértékelés, a legújabb múzeumi módszerek és fejlesztések ismertetése, valamint a bányászati múzeumok és kiállítóhelyek munkájának összehangolása volt, továbbá hogy párbeszédet kezdeményezzünk ezekről a kérdésekről, és segítsük a múzeumokban dolgozókat és a fenntartásukért felelősöket az intézmények fejlesztésében és minél korszerűbb működtetésében.

A konferenciára szóló meghívó levelet 2018. júliusában küldte ki az MBFSZ minden hazai múzeumnak és kiállítóhelynek. Több intézményt – mivel postai és internetes elérhetőségük nem volt – a fenntartóikon keresztül értesítettünk a rendezvényről.

 

Az MBFSZ pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, melyben a rendezvény teljes lebonyolításának költségeit 680 000 Ft-ban jelöltük meg. Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma a májusban hozott döntésével 300 000 Ft támogatást ítélt meg, ezáltal a támogatási intenzitás 44,1 százalékos.

A szervezés során 9 szakember került felkérésre előadás megtartására.

1. Mednyánszky Miklós (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat): A magyarországi bányászati múzeumok helyzete 2018-ban

2. Mike István – Palotai Zoltán (Oroszlányi Bányászati Múzeum): Az Oroszlányi Bányászati Múzeum 40 éve - múlt, jelen, jövő

3. Dr. Kalocsai Zoltán (Csolnoki Bányász Hagyományőrző Egyesület): A Csolnoki Bányászklub Bányászati és Ásványgyűjteménye

4. Kovácsné Bircher Erzsébet (Központi Bányászati Múzeum): „Gép-skanzenektől” a bányászati múzeumokig: megoldási kísérletek Európában a bányászattörténet megismertetésére

5. Dr. Farkas Géza (Perlit ’92 Kft, Pálháza): A perlit 60 éves története

6. Tóth János (Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum): A magyar olaj- és gázipari múzeum története

7. Hadobás Sándor (Rudabánya): Együttműködés a bányászati gyűjtemények között - múlt, jelen, jövő

8. Orosz László (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat): Bányászati múzeumok a weben - hogyan tovább?

9. Simon Petra (Dorog Város Önkormányzata): A dorogi „Reimann Bányászattörténeti Miniverzum” kialakítása

 

A konferencián 2 kisebb bányászati kiállítóhely, a csolnoki bányászati és ásványkiállítás, valamint a bükkábrányi bányászati emlékhely tablókon mutatkozott be. A konferencia különleges látványossága volt az a GAZ-66 típusú bányamentő gépkocsi, amely több mint 30 éven át szolgálat a hazai bányamentést, és ma már az egyetlen ilyen, működőképes jármű az országban.

A rendezvényre az MBFSZ Budapest XIV., Stefánia út 14. sz. alatti épületében (korábban Állami Földtani Intézet) került sor. A résztvevők érkezéskor a regisztráció során ajándéktárgyakat kaptak, közöttük különlegességként egy-egy, középkori bányászjelvénnyel díszített mézeskalácsot is. Szintén kézhez kapták a rendezvény műsorfüzetét is.

A rendezvényen üdítő, kávé és ebéd várta a résztvevőket.

 

A rendezvényen a bányászati múzeumok és kiállítóhelyek, a fenntartók és a különféle szakmai szervezetek részéről összesen 62 fő vett részt. A konferenciát Zelei Gábor az MBFSZ elnöke nyitotta meg. Az előadások közül három részletesen szólt a hazai bányászati múzeumok múltjáról, a jelenlegi helyzetükről, és azokról a lehetőségekről, amelyeket a jövőben ki kellene használni. Négy múzeum illetve kiállítóhely előadáson mutatkozott be: a már említett csolnoki kiállítóhely, a pálházai perlitbányászati gyűjtemény a Zalaegerszegen található Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum, valamint az Oroszlányi Bányászati Múzeum.

Az előadók kiemelték, hogy mennyire fontosnak tartják a konferencia megtartását, a lehetőséget arra, hogy megismerhetik egymás munkáját és hogy eszmét cserélhetnek a múzeumok problémáról. Kifejtették, hogy legtöbbjük segítségre, támogatásra szorul a különféle programok, ötletek megvalósításában és ebben fokozottan számítanak az MBFSZ és az állami szervek közreműködésére. Visszatérő problémaként jelent meg a biztos anyagi háttér hiánya, ebben is kérték az MBFSZ segítségét.

 

A Szolgálat részéről Orosz László főosztályvezető bemutatta azt a – jelenleg próbaverzióban működő – rendszert, amellyel az MBFSZ honlapján térképi ábrázolás segítségével kereshetők lesznek az egyes bányászati múzeumok és kiállítóhelyek. Tekintettel arra, hogy egy ilyen információs rendszer hatékonysága azon múlik, mennyire frissek és helytállóak a benne található adatok (pl. a nyitva tartás, elérhetőség, a megtekinthető kiállítások, programok) úgy kerül kialakításra, hogy az egyes intézmények önmaguk tölthetik fel a legfontosabb tudnivalókat, a legfrissebb információkat a honlapra. Kérte a résztvevőket, hogy a most működő próbaverzión található űrlap kitöltésével segítség a fejlesztésben a munkájukat.

 

A konferencia nagyszünetében az étkezés mellett lehetőség nyílt az Oroszlányi Bányászati Múzeum bányamentő gépkocsijának megtekintésére. A gépkocsiba fel is lehetett szállni, ki lehetett próbálni a betegtér berendezéseit, a vezetőfülkét.

A konferencia fontos része volt az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervéről szóló Kormány 1345/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 8.a. pontjához benyújtandó javaslatok ismertetése és további javaslatok megtétele.

A jelenlevők közül Recsk Nagyközség polgármestere kért szót ennek kapcsán. Elmondta, hogy bár Recsken már évtizedek óta nincs bányászat és az egykori bányászok közül sokan eltávoztak, az utóbbi években sikerült a bányászhagyományokat feléleszteni. Tájékoztatott továbbá arról is, hogy a recski önkormányzat szándékában áll egy látványbánya létrehozása, és ehhez kéri a kormányzat valamint a jelenlevők segítségét.

 

A konferencia hivatalos részének lezárását követően még többen a helyszínen maradtak megbeszélni azokat a problémákat és lehetőségeket, amelyek az egyes intézményeket, az azokban dolgozó szakembereket érintik. A konferenciáról, az előadásokról kiadvány készül, melyet a jelen szakmai beszámolóhoz mellékelünk.

 

A konferencia résztvevőit a regisztráció során tájékoztattuk a GDPR előírások betartásáról és arról, hogy adataikat a jogszabályoknak megfelelően kezeljük. A konferencia helyszínén kifüggesztésre került az MBFSZ Adatkezelési szabályzata.

 

A konferencián elhangzott előadások összefoglalói
A magyarországi bányászati múzeumok helyzete 2018-ban


A konferencia szakmai értékelése

 

1.  A konferencián a jelenlevők egyetértettek abban, hogy a hazai bányászati múzeumok helyzete jelenleg kifejezetten nehéz. Elsősorban az anyagi gondok nehezítik a munkát, de szervezeti, szakmai problémák is felmerülnek. Nehezen találnak kapcsolatot az egyes intézmények egymással, ezért mindenki egyetértett abban, hogy hasznos volt a konferencia.

2.  Az anyagi gondok javítására az MBFSZ igyekszik megtenni a megfelelő lépéseket, amire lehetőséget ad a Kormány 1345/2018. (VII. 26.) sz. határozata.

3.  A konferencia jó lehetőséget adott a szakmai tapasztalatcserére, továbbá arra, hogy a jelenlévő intézmények megismerjék egymás munkáját, tapasztalataikat átadhassák egymásnak.

4.  A konferencián részt vett a Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum Ipari örökség Főosztályának főosztályvezető asszonya is, aki a jelenlevő két hazai kohászati múzeum munkatársaival egyetértésben javasolta, hogy a bányászati múzeumi hálózatba a kohászati múzeumok is illeszkedjenek be, mivel ezeknek nincs megfelelő szervezetük, érdekérvényesítési lehetőségük

5.  Több helyről is javaslatként felmerült egy olyan szervezet, érdekvédelmi csoport megalakításnak igénye, amely a bányászati múzeumok szakmai munkáját koordinálja, segíti. Szintén e szervezet feladata lehetne az itt még nem jelenlévő, de működő kiállítóhelyek, múzeumok megkeresése, összefogása, a közös munka és közös megjelenés lehetőségének biztosítása.

Erre a feladatra a jelenlevők közül többen az MBFSZ-t látták megfelelőnek.

6.  Javaslat merült fel közös kiállítások, vándorkiállítások létrehozására, tematikus programok megrendezésére, amihez szívesen vennék az MBFSZ segítségét is.

7.  A jelenlevők örömmel vették tudomásul az MBFSZ azon szándékát, hogy a múzeumok a Szolgálat internetes oldalán megjelenhessenek, és ígéretet tettek, hogy javaslataikkal segítik annak kialakítását.

8.  Az MBFSZ tevékenysége során igyekszik megtenni mindent a hazai bányászati múzeumok és kiállítóhelyek minél szélesebb megismertetése érdekében, ezért az októberi GEOTOP világnapon és novemberi Természettudományos Forgatagon a múzeumok bemutatása lesz az egyik fő téma 

9.  A konferencián jelenlévő több település illetve intézmény és vállalkozás is tájékoztatott arról, hogy látványbánya megnyitását tervezi. A környező országokban már számos ilyen létesítmény működik sikerrel. Ezt a szándékot mindenképpen támogatnunk kell.

 

FÉNYKÉPEK A KONFERENCIÁRÓL


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: