Bányászati oktatással kapcsolatos érmék és plakettek

 

 

 

Hazánk immár több mint 270 éve a bányászati és kohászati szakoktatás terén Európa első országai közé tartozik. 1735-ben nyitotta meg kapuit az a bányászati tisztképző iskola, mely 1770-től – a világon elsőként – akadémiai formában működött. A bányászat mellett az iskolában bányamérési, kohászati tantárgyakat és próbamesterséget oktattak, így vált az alma mater a műszaki felsőoktatás máig egyik legfontosabb helyszínévé.

Abban az időben Selmecbányán működtek az ország legfontosabb bányái. A város nem csak abban jeleskedett, hogy innen származott az ország bányakincseinek java, de abban is, hogy itt kerültek kigondolásra és alkalmazásra azok az újabb és újabb bányászati és kohászati technológiák, módszerek, melyeket hosszú időre meghatározták ezen szakmák művelését.

 

A III. Károly által 1735. június 22-én kiadott uralkodói rendelet és a hozzá kapcsolódó Instructio – szervezeti és tanszabályzat – alapján működő tisztképző iskola a selmecbányai főkamaragrófi hivatal (ezzel a bécsi kamara, azaz a királyi udvar) irányítása alá tartozott.

Első vezetője Mikoviny Sámuel volt, aki térképészetet, matematikát (ezen belül mennyiségtant, fizikát), és építészetet tanított.

A bányatisztképző iskola 1770-től akadémiaként működött, e rangot elsőként kapta meg a világon. Az oktatott tárgyak száma, a hallgatói létszám folyamatosan bővült. Az iskola nem csak a tudomány fellegvára volt, de a tanulói, oktatói által kialakított hagyományok mai napig élnek az utódintézményekben.  

 

A társadalmi-politikai változások az iskola többszöri költözéséhez vezettek. Az I. világháború után Sopron lett a székhely, ahol bányászati és erdészeti főiskolaként működött tovább, majd 1949-ben a nehéziparhoz tartozó szakágak (bányászat, kohászat, gépgyártás) oktatása Miskolcra költözött. Sopronban az erdészek maradtak.

A Miskolci Egyetem ma már Európa-hírű universitas, az ott oktatott tárgyak közé jog, közgazdaságtan, bölcsészet is felkerült.

 

A Selmecbányai Akadémia, a Soproni Egyetem és a Miskolci Egyetem múltjáról, történetéről számos írás, könyv megemlékezik, az interneten is sokat olvashatunk ezekről. Ezért itt csak felsorolásszerűen mutatom be ezt a több mint két és fél évszázadot.

1735 Bányatisztképző Iskola, Selmecbánya  

1763 Bányászati Akadémia, Selmecbánya  

1838 Bányászati és Erdészeti Akadémia, Selmecbánya  

1904 Bányászati és Erdészeti Főiskola, Selmecbánya  

1919 Bányászati és Erdészeti Főiskola, Sopron  

1922 Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola, Sopron  

1934 József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara, Sopron  

1949 Nehézipari Műszaki Egyetem Miskolc (bánya, kohó- és  

gépészmérnöki kar)  

1980 Az egyetem kibővül Állam- és Jogtudományi Karral  

1987 Gazdaságtudományi Kar alapítása  

1992 Bölcsészettudományi Kar alapítása  

1997-től az egyetemhez tartozik intézeti formában a már 1904-től létező Bartók Béla Zeneművészeti Főiskola, majd 2000-től külön karként a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola is. 2005-ben nyitja meg kapuit az Universitas-on belül az Egészségügyi Kar.

 

Természetes, hogy a bányászatot és a kapcsolódó tudományokat oktató intézmény és utódai maguk is számos emlékérmét, plakettet bocsátottak ki. Ezek között vannak a tanároknak, professzoroknak emléket állító, az egyes tanszékekre utaló alkotások évfordulós érmék, plakettek.

 

Nem szabad elfelejtkeznünk arról a kevésbé ismert tényről, hogy egészen a XIX. század közepéig a selmeci akadémia volt a világon az egyetlen olyan felsőfokú intézmény, mely az érem metszésének, a pénz verésénék tudományát oktatta.

 

A Mária Terézia által alapított jutalomérme sorozat

 

A bányászati tárgyú emlékérmek legszebb és egyben legnevezetesebb darabjai azok az – eredetileg igen régen, több mint 260-270 éve először vert – érmék, melyek adományozásáról még Mária Terézia rendelkezett, és melyek a selmeci akadémia legjobb tanulóinak jutalmazására szolgáltak. Az érmék története, a rajtuk szereplő motívumok továbbélése külön fejezetet érdemel.

 

Tovább a selmecbányai jutalomérmék ismertetéséhez

 

A felsőfokú bányászati oktatással kapcsolatos további érmék és plakettek

 

Emlékérem a selmeci akadémia alapításának 100. évfordulójára. Tovább az érme bemutatásához... Az akadémia új épületének felavatása 1892. Tovább az érme bemutatásához... tovább a lemezplakett bemutatásához... Soproni Alma mater. Tovább az érme bemutatásához... NME Öntészeti Tanszék. Tovább az érme bemutatásához... Vaskohászattani Tanszék jubileumi emlékérme 1972. Tovább az érme bemutatásához... NME Kémiai Tanszék. Tovább az érme bemutatásához... 250 éves a magyar műszaki felsőoktatás plakett. Tovább a plakett bemutatásához... 10 éves a Nehézipari Műszaki Egyetem. Tovább az érme bemutatásához... 25 éves a Nehézipari Műszaki Egyetem. Tovább az érme bemutatásához... Nehézipari Műszaki Egyetem 10 éves szolgálatért. Tovább az érme bemutatásához... NME KISZ megalakulásának 10. évfordulója. Tovább az érme bemutatásához... NME - Első professzoraink. Tovább az érme bemutatásához... NME - Bányamérnöki kar jutalomérme. Tovább az érme bemutatásához... NME - Kohómérnöki kar jutalomérme. Tovább az érme bemutatásához... Miskolci Egyetem alapításának 260. évfordulója. Tovább az érme bemutatásához... Dunaújvárosi Műszaki Főiskola. Tovább az érme bemutatásához... Selmec - NME gépész két oldalas ón érme. Tovább az érme bemutatásához... Selmec - NME Dr. Sályi István emlékérem. Tovább az érme bemutatásához... Firma-avató emlékplakett. Tovább a plakett bemutatásához...  Johann Thaddaus Peithner emlékérem 
. Tovább a plakett bemutatásához... Nehézipari Műszaki Egyetem plakett 
. Tovább a plakett bemutatásához...   Nemzetközi Bányagazdasági Konferencia 
Delius bányatana 200 éves 
Nehézipari Műszaki Egyetem plakett 
. Tovább a plakett bemutatásához... 250 éves a magyar műszaki felsőoktatás 
 
. Tovább az érem bemutatásához... 250 éves a magyar műszaki felsőoktatás 
 
. Tovább a plakett bemutatásához... NME Bányamérnöki Kar jutalomérme 
 
. Tovább az érem bemutatásához... 200 éves a magyar műszaki felsőoktatás 
 
. Tovább a plakett bemutatásához... Miskolci Egyetem Kohómérnöki Kar jutalomérme 
 
. Tovább a plakett bemutatásához... 25 éves a geofizikus képzés 
 . Tovább a plakett bemutatásához... Tovább a plakett bemutatásához...  Tovább a plakett bemutatásához... Tovább a plakett bemutatásához... tovább a plakett bemutatásához... tovább a plakett bemutatásához... tovább az érme bemutatásához...

 

A középfokú bányászati oktatással kapcsolatos érmék és plakettek

 

Salgótarjáni Madách Gimnázium. Tovább az érme bemutatásához... Gábor Áron Szakközépiskola. Tovább az érme bemutatásához... Ipari tanuló kiállítás alkalmából készült zseton - 1962. Tovább az érme bemutatásához... VI. szakmunkástanuló olimpia - Várpalota 1981. Tovább az érme bemutatásához... 25 éves a mélyfúró szakmunkás képzés. Tovább a plakett bemutatásához... Hell József Károly Bányagépészeti Technikum. Tovább az érme bemutatásához... Nagykanizsai Olajipari Technikum. Tovább az érme bemutatásához... Kenyérmezői Hell Károly József szakiskola szerszámosbárcája.  Tovább az érme bemutatásához... Kenyérmezői Hell Károly József szakiskola szerszámosbárcája.  Tovább az érme bemutatásához... Inasképzés. Tovább a plakett bemutatásához... Miskolc-Pereces


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: