A BÁNYÁSZATOT

ÁBRÁZOLÓ BÉLYEGEK

 

 

 

Éppen 140 éve, 1871-ben került kibocsátásra az első magyar bélyeg. Azóta bélyegmotívumok ezrei jelentek meg, kerültek a borítékokra vagy a gyűjtők kezébe.

 

Az elmúlt 20 évet leszámítva ebben a majd’ másfél évszázadban a magyar társadalom és gazdaság elválaszthatatlan része volt a bányászat – nem túlzás azt mondani, hogy emberek millióinak élete kapcsolódott e tevékenységhez. Ennek fényében szinte érthetetlen, hogy a magyar bélyegkiadás mindössze két alkalommal, azon belül 3, azaz összesen három darab bélyeggel emlékezett meg e szakmáról, annak művelőiről.

E bélyegek az 1952. évi és az 1956. évi bányásznap alkalmából jelentek meg.

Rajtuk kívül alig egy tucatnyi olyan magyar bélyeget ismerünk még, melyek szorosan kapcsolhatók a bányászathoz: dolgozó bányászt, bányagépet, vagy a bányászati iparág épületeit láthatunk rajtuk.

De ezek már nem önmagukban, a bányászat ürügyén jelentek meg, hanem valamilyen más alkalomból, és a bányászat maga csak illusztrációként szerepel rajtuk.

 

A bélyegek esetében is természetesen felmerül a bányabeli munka ábrázolhatóságának kérdése. Az alig néhány négyzetcentiméteres felületen a művészek az idők során gyönyörűen kidolgozott ábrákat voltak képesek elhelyezni: egy-egy országot, természeti képződményt vagy élőlényt, de akár gépeket is. De a bánya ábrázolása nem fogta meg az alkotók fantáziáját – a bányászmunka, a bánya ábrázolása ugyanúgy mostohagyermeke maradt a bélyegművészetnek, mint más képzőművészeti ágaknak.

 

Az ezen az oldalakon már sokszor idézett, a magyar bányászat történetét feldolgozó négy kötetes „Magyar bányászat évezredes története” című könyv összesen 48, a bányászathoz kapcsolható bélyeget sorol fel. Ám ezek között középkori tudósok, ásványok, ékszerek is szerepelnek – melyek már nehezen sorolhatók szorosan a bányászat világához.

 

A bélyegek a korábban bemutatott gyufacímkéknél jóval finomabb, részletgazdagabb kidolgozásúak. Papírjuk is jobb minőségű, hiszen ezek a kis darabok nem csak apró képek, hanem értékpapírok is egyben. A hazai bélyegművészet méltán nemzetközi hírű, Légrády Sándor, Vertel József neve jól cseng határainkon túl is.

 

 

 


 

Bányásznapi bélyegek

 

 

1952. és 1956 volt az a két év, amikor a magyar bélyegkiadás kifejezetten a bányászok tiszteletére jelentetett meg bélyeget. Első alkalommal egy bélyegpáron a kor legmodernebbnek számító berendezéseit, a magyar Ajtai-Szilárd F5-ös fejtőgépet és a szovjet gyártmányú Dombassz réselőgépet mutatják be. A 60 filléres bélyeg alkotója Gáll Ferenc, az egy forintosé Vertel József.

A bélyegek mindig is a hatalmon lévők megrendelésére készültek, s fokozottan igaz a magyarországi 50-es évekre. Nem véletlen tehát a kép témaválasztása: nem lehetett a nehéz körülmények között, az akkor még igen elterjedt kézi, csákányos bányászkodást bemutatni – a művészeknek sokkal inkább az „illusztráció” készítése volt a feladatuk.

Szakmai szemmel nézve a gépek ábrázolása megfelel a valóságnak – ám a környezet patikatisztasága, a gépek mellett álló bányászok mosolya árulkodik arról, hogy a bélyegek nem a technológiák bemutatásának céljából készültek...

 

 

Az 1956-ban megjelent, Vertel József által alkotott bányásznapi bélyeg már sokkal inkább a bányász ábrázolására helyezi a hangsúlyt. A sötétkék hátterű képen egy bányászt láthatunk, aki jobb kezével egy Davy-lámpát emel magasba, bal vállán fejtőkalapács. A jobb kezébe a Davy-lámpa kampója mellé valahogyan babérágak és szalagok is kerültek – de ezt tudjuk be az akkori propaganda enyhe túlburjánzásának...

A kép maga igen nívós kidolgozású, ahogy a lámpa fénye a bányász arcát, ruháját megvilágítja, az kifejezetten valósághűnek mondható.

 

 


 

Bányászati motívumokat tartalmazó bélyegek

 

 

    A fentieken kívül még négy olyan magyar bélyeg ismert, amely a bányászatot, mint munkát mutatja be. Ám ezek már más apropóból jelentek meg.

 

1950-ben az „Ötéves Terv” sorozat 8 filléres címlete (alkotója: Légrády Sándor) föld alatt dolgozó bányászokat ábrázol.

 

 

Ugyanebben az évben a „Május 1.” sorozat 40 filléres (barna színű) és 1 forintos (kék) darabján felsorakozott munkások utolsó tagja bányászsisakot visel, csákányra támaszkodik. A bélyegek alkotója szintén Légrády Sándor.

 

 

Szintén 1950-ben, a második újító kiállítás tiszteletére megjelent sorozat 40 filléres címletén egy fejlámpás bányászt, a háttérben egy szintén magyar fejlesztésű F-4-es fejtőgépet láthatunk.

 

 

Az utolsó, bányászatiot bemutató hazai bélyeg 1955-ben jelent meg. Alkotója Gáll Ferenc. A bélyeg a „Munka” sorozatban jelent meg, annak legnagyobb, 10 Ft-os címlete. A képen fúrógéppel dolgozó bányász, mellette az ácsolaton már korszerű, akkumulátoros bányalámpa világít.

 


 

 

Egyéb, a bányászathoz kapcsolható hazai bélyegek

 

 

Az első, bányászathoz kapcsolható hazai bélyeg 1945. szeptemberében jelent meg. A párizsi szakszervezeti világkongresszus alkalmából kibocsátott sor tagjai a munka világához kapcsolódó motívumokat ábrázolnak. Az első, 40 filléres címletű bélyeg egy bánya bejáratát és régi bányászmécsest mutatja – a kibocsátók így kívántak tisztelegni egyrészt azoknak a bányászoknak, akik a háborús időszakban is tisztességgel végezték veszélyes munkájukat; másrészt annak a mesterségnek, mely elsőként szervezte meg munkásait, és a korábbi évtizedekben erős, cselekvőképes szakszervezetet hozott létre.

 

 

 

Három olyan magyar bélyeg került forgalomba, mely a bányászathoz kapcsolódó berendezéseket ábrázolja – igaz, ezek közül egy külföldi objektum szerepel.

 

 

1962-ben az „Évfordulók-események” sorozat 1 forintos címlete a 25 éves magyar kőolajbányászatnak állít emléket. A kép előterében egy fúrótorony, a háttérben egy himbás, bólogató fejű szivattyú látható. A bélyeg alkotója Bokros Ferenc.

 

 

 

Ugyancsak az „Évfordulók-események” sorozatban, de 1964-ben jelent meg hazai timföldbányászat 30. évfordulójára készült bélyeg. A sor 60 filléres címletének képen egy, a külszíni fejtésekben még ma is használatos kanalas kotró látható. A bélyeg alkotója Füle Mihály.

 

 

 1967-ben a Duna-Bizottság tiszteletére kibocsátott sor 2 Ft-os címletére egy galac-i (Románia) olajfúrótorony képe került. A bélyeg alkotó Vertel József.

 

 

 

Feltétlenül a bányászati tárgyú bélyegekhez kell sorolnunk azokat az alkotásokat is, melyek a bányászathoz kapcsolódó épületeket ábrázolják.

 

Közülük is legismertebb az az 1953-ban kibocsátott 40 filléres címletű bélyeg, mely az évek során több mint 10 millió példányszámban jelent meg a szocialista építést bemutató sorozaton belül. A Magyar Posta díjszabása szerint a levelezőlapok, képeslapok továbbításáért hosszú éveken át 40 fillért kellett fizetni – így ez a bélyeg valóban milliószámra került felragasztásra a borítékokra.

A bélyegen az akkor épült, modern komlói munkásházak láthatóak – ma ezek már a történelem részét képezik. A sorozatban több olyan bélyeg is szerepel, mely a bányász szakma testvéréhez, a kohászathoz köthető (sztálinvárosi kórház, diósgyőri kohó). Itt kell megemlítenem azt a tényt, hogy a kohászat se volt elkényeztetve a  közelmúlt bélyegkiadása részéről...

 

<

 

Másik, bányász épületet ábrázoló és jól ismert kis bélyegünk a Bányász Szakszervezet székházát ábrázolja. Ez a 4 Ft-os címletű bélyeg először 1951-ben, majd 1953-ban jelent meg, több mint 3 millió példányban. Alkotója – akárcsak a komlói bélyegnek – Nagy Zoltán.

 

 

Szintén Nagy Zoltán az alkotója az 1951-es sorozatban megjelent, az egykori ajkacsingeri vájáriskolát ábrázoló bélyegnek. Értéke 1 Ft 20 fillér volt – abban az időben még forint-fillér volt az értékek ára.... 

 

 

A fenti tizenhárom darab bélyegen kívül még két, szorosan a bányászathoz kötődő bélyeg ismert.

 

1960-ban a X. bányásznap alkalmából jelent meg az a bélyeg, mely Tóth-Bucsoki Istvánnak állít emléket. A munkásmozgalomban résztvevő, szervezkedő vájárt 1944-ben végezték ki a nyilasok.

 

 

Szintén a II. világháború idején a megszállók által Németországba hurcolt bányász volt Golub István. Az 1976-ban megjelent „Munkásmozgalom” sorozat 1 Ft-os címletén láthatjuk arcképét.

 


 

Annak ismeretében, hogy a jóval egyszerűbb kivitelű gyufacímkék milyen változatos motívumokkal jelentek meg az évek során (van olyan bányásznapi gyufacímke sor, melyben többféle ábra rajz van, mint az összes hazai bányászati témájú bélyegen együttvéve) valóban érthetetlen, hogy ezt a fontos témát az akkori illetékesek (Magyar Posta, Filatéliai Vállalat) miért mellőzték annyira. Úgy gondolom, már soha nem fogjuk megtudni...

 

 

 

 


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: