NOTGELD

Szükségpénzek bányászati motívumokkal

 

 

Mi is az a notgeld?

 

A történelem folyamán számos alkalommal és okkal készültek pénzhelyettesítő eszközök. Legismertebbek közülük az olyan érmék, zsetonok, melyek általában valamilyen olcsóbb fémből készültek, és egy-egy adott településen, közösségben bizonyos szolgáltatások vagy vásárlások elszámolására szolgáltak. Közülük is legértékesebbek napjainkban az ún. bányapénzek.

 

A szükségpénzek, pénzhelyettesítő eszközök másik nagy csoportját a nyomdai úton előállított szükségpénzek képezik. Akárcsak az érmék, ezen fizetőeszközök is jellemzően egyszerű, olcsón kivitelezhető módszerekkel, kevésbé értékes hordozóra készültek. Míg az érmék, zsetonok anyaga a réz, a XX. században az alumínium, a nyomtatott szükségpénzek rendszerint olcsó, a „rendes” papírpénzeknél durvább papír-alapanyagra készültek – de ismertek fára, vászonra, sőt bőrre nyomott példányok is.

 

Szükségpénzeket az egyes államok központi szervei, a helyhatóságok, vállalatok egyaránt kibocsátottak. A nyomtatott pénzhelyettesítő eszközök családjában különleges helyet foglalnak el azok a darabok, melyek a német nyelvterületen (Németországban, Ausztriában) láttak napvilágot az I. világháború idején és az azt követő néhány évben.

A német császárság és a Habsburg-birodalom gazdaságát a nagy világégés rendkívüli módon megterhelte. A pénzérmék előállításához nélkülözhetetlen fémekből (rézből, nikkelből, alumíniumból) hadieszközök készültek. A kis váltópénzek anyaga – nem először és nem utoljára a történelemben – többet ért, mint a névértékük, melyet képviseltek. Ezek az okok vezettek ahhoz, hogy a kis címletű pénzek (hellerek, pfenning-ek) rövid idő alatt eltűntek a forgalomból. A német központi bank (Reichbank) ekkor olyan megállapodást kötött az egyes városokkal, községekkel, hogy a váltópénz kiváltására saját utalványt bocsáthatnak ki, melyen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az így a lakosság kezébe kerülő bankókat záros határidőn belül valódi forgalmi pénzre váltják.

Ezek voltak a NOTGELD-ek, mely szó szabad fordításban „vész” pénzt jelent, azaz valamennyire különbözik a hazánkban elterjedt „szükség”-pénz kifejezéstől.

 

Ahogy telt az idő, egyre több település bocsátott ki ilyen pénzeket. Egyrészt a gazdasági kényszer vitte rá őket, másrészt a helyhatóságok a saját identitásuk megerősödésének eszközét látták bennük.

Egyes gazdaságtörténészek szerint ezeknek a szükségpénzeknek a megjelenése élénkítőleg hatott az ország gazdaságára: egyrészt lehetővé vált, hogy a helyi szolgáltatások és a kereskedelem ne álljanak le (az emberek tudtak vásárolni, fizetni), másrészt a „valódi” váltópénzeket a központi kincstár saját magához tudta vonni, koncentrálni, így megerősödött a hivatalos valuta is.

 

A notgeld-ek egyre változatosabbak lettek. Többnyire a helyi művészek tervezték meg, és helyi nyomdák bocsátották ki őket. A notgeld-ek ezzel együtt is hivatalos kiadmánynak számítottak, nem egy helyen eleinte maga a polgármester (Bürgermeister) saját kezűleg írta alá példányaikat – ma ezek a darabok már igen ritkák és értékesek.

A pénzeket sorszámmal ellátva nyomtatták. Ahol nem volt ehhez megfelelő nyomdagép, a sorszámozást a ma is használatos sorszámbélyegzővel kézzel végezték.

A papír, melyre nyomtatták őket, a hivatalos papírpénzeknél jóval durvább anyagú volt és nem rendelkezett vízjellel, azonosító jeggyel. Többnyire kétszínnyomással készültek a darabok, fekete színnel a feliratok kerültek a lapokra, és különféle alászínezést kaptak a képek.

Sokféle méretű a notgeld-t ismerünk. Az alig bélyegnagyságútól a rendes bankjegyek méretéig előfordul minden változat. Gyakran az összetartozó értéksorozatok egyre nagyobb méretűek voltak, ez különösen a mesélő notgeldek esetében jellemző.

 

 

A notegeld-eket vizsgálva gyakran feltűnik a nyomdai munka szerény volta. A papír szélének vágása nem mindig merőleges, a tükör (azaz a kép) el-elcsúszik az alapon, elhelyezkedése esetleg nem párhuzamos a vágott éllel. De talán éppen ez adja ezen darabok szépségét, kedvességét – nem annyira műviek, "csináltak". 

Stadt Ottnang-i notgeld

Nem ritka az álló formátumú szükségpénz sem. 

Land Werlen-i notgeld

 

A bankókon eleinte első oldalukon csak az értékjelzés, esetleg az adott település címere szerepelt, hátoldalukon a szükségpénz felhasználásának módja, utalás a beválthatóságukra. Azonban ahogy egyre több darab készült belőlük, egyre változatosabbak lettek a képek. Az említett egyszerű értékjelzés és leírás mellett négy fő képmotívum különböztethetünk meg.

 

¨    az adott település fontosabb épületét, épületeit vagy tájait bemutató ábra

¨    a település múltjából felidézett jelenet, mely leggyakrabban az alapításhoz kötődött

¨    a település gazdasági életében fontos szerepet játszó tevékenység (ipar, gazdálkodás) bemutatása

¨    mesélő képek, melyek művészi módon egy-egy történetet mondanak el

 

Az épületek, a tájak, a bemutatott tevékenységek aprólékos ábrázolással kerültek a szükségpénzekre, mely révén joggal mondhatjuk, hogy ezek a darabok a kor hű dokumentumaivá váltak.

Igen sok, a második világháborúban elpusztult épület képe maradt meg így.

 

Schwaz im Tirol-i notgeld

Schwaz im Tirol, Fuggerhaus

 

A különféle tevékenységeket – köztük a bányászatot – bemutató rajzok is igen precízen örökítették meg az adott kor eljárásait, a gyűjtők és az érdeklődők örömére.

Altenkirchen-i notgeld gabonavető alakkal

 

Külön műfajt jelentenek a mesélő „notgeld-ek. Ezek egy-egy, többnyire az adott településhez köthető történetet képregényként mondanak el, a rajzok mellett a szövegre is hangsúlyt helyezve.

 

A notgeldek grafikai stílusa változatos. A települést magát vagy a környező tájat ábrázolók sok esetben romantikus alapvetésűek, de nem ritka a precíz, szinte mérnöki pontosságú rajzzal készült is.

Az évek múltával a rajzok nem ritkán az éppen uralkodó stílusjegyeket veszik fel, találunk szecessziós rajzot ugyanúgy, mint art deco ihletésűt vagy éppen expresszionista stílusút.

 

A mesélő notgeld-ek képeinél nem volt ritka az árnyképek alkalmazása sem. Egy részüket a kor neves grafikusai, rajzolói szerkesztették, jelentősen emelve a notgeld-ek színvonalát.

Árnyképes notgeld

 

Az I. világháború végéig ezek a szükségpénzek fillér értékben készültek, Németországban ’pfenning’, Ausztriában ’heller’ a nevük. A 20-as évek elején azonban a német hiperinfláció már egyre nagyobb címletek kibocsátását tette szükségessé, ekkor már a márka, és annak többszörösei szerepelnek a notgel-eken.

 

Szinte majd’ minden nagyobb település bocsátott ki az évek során notgeld-et. Rendszerint településenként kategorizáljuk őket. Nem ritka, hogy az évek múlásával egy-egy városban azonos értékkel, de más-más rajzzal is utcára kerültek változataik.

A német notgeld-ek legnevesebb ismerője, Dr. Arnold Keller összesen több mint 163 ezer különböző fajtáját jelöli meg a német szükségpénzeknek. Kutatásai szerint az egyes években a következő mennyiségű notgeld került forgalomba:

 

1914-ben 5500 fajta 452 helyen.

1915-1922-ben 36000 fajta kis értékű notgeld (kleingeld) 3658 helyen.

1918-1919-ben 5000 fajta nagyobb címletű (grossgeld) 579 helyen.

1922-ben 4000 fajta 100-1000 márkást 800 bocsátottak ki 800 településen.

1923-ban 70.000 fajta inflációs notgeld jelent meg 5849 helyen.

1923-24-ben pedig 3660 fajta, az állandó értéket felülírt (wertbestandiges) notgeld jelent meg 562 helyen.

 

A bányászati tárgyú notgeld-ek.

 

Természetesnek mondható, hogy a notgeld-ek között számos, a bányászatot bemutató darabot is találunk. Mind Németország, mind Ausztria gazdaságában a bányászat fontos szerepet játszott, se szeri, se száma azoknak a településeknek, melyek ennek az iparágnak köszönhetik létüket.

Éppen ezért igen sok olyan notgeld került forgalomba, melyen a bányászok hagyományos jelvénye, a keresztbe tett kalapács és ék látható, de számos olyat is ismerünk, melyen maga a bányászati tevékenység jelenik meg.

Nem ritkán maguk a bányászati vállalatok bocsátottak ki szükségpénzeket a dolgozóik ellátásra.

A korabeli notgeldek jelentős kultúrtörténeti, ipartörténeti értéket képviselnek. Kibocsátóik, tervezőik hangsúlyt helyeztek arra, hogy a pénzeken a lehető legrészletesebben és – az ismert német precizitást igazolandó – legpontosabban ábrázolják a település számára oly fontos tevékenységeket, objektumokat. Így nagyon sok, ma már nem létező, bezárt bányát, elbontott - vagy éppen a II. világháború során megsemmisült - ipari és egyéb épületet láthatunk e képeken.

   

Ezekből mutatok be itt néhányat, igyekezve a rajtuk olvasható szöveget is hűen lefordítani, és az adott helyszínt beazonosítani.

 Bányászjelvényt ábrázoló notgeld-ek

STADT OTTNANG

Stadt Ottnang-i notgeld

KÖZÉP-NÉMETORSZÁGI BARNASZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Közép-németországi Barnaszén GmBH notgeld

Notgeldek városképekkel, tájakkal, történelmi alakokkal

SCHWAZ IM TIROL

Schwaz im Tirol-i notgeld Schwaz im Tirol-i notgeld Schwaz im Tirol-i notgeld Schwaz im Tirol-i notgeld Schwaz im Tirol-i notgeld Schwaz im Tirol-i notgeld Schwaz im Tirol-i notgeld Schwaz im Tirol-i notgeld Schwaz im Tirol-i notgeld Schwaz im Tirol-i notgeld Schwaz im Tirol-i notgeld Schwaz im Tirol-i notgeld

NACHTERSTEDT

Nachterstedti notgeld Nachterstedti notgeld Nachterstedti notgeld Nachterstedti notgeld

STADT SCHNEEBERG

Stadt Schneeberg-i notgeld

FORST LAUSITZ

Forst Lausitz-i notgeld

SANGERHAUSEN

Sangerhauseni notgeld Sangerhauseni notgeld

KÖNIGSHÜTTE

Königshütte-i notgeld

HOHNDORF

Hohndorf-i notgeld

HALL IM TIROL

HALL IM TIROL

GOTTESBERG

Gottesberg

ENZESFELD

Enzesfeld

FIEBERBRUNN

Fieberbrunn

 


A bányászatot ábrázoló notgeldek

(Németország, Ausztria)

 

LEOPOLDHALL

Leopoldhall-i notgeld

AMPFLWANG

Ampflwang Ampflwang Ampflwang

SCHWAZ AM TIROL

Schwaz im Tirol

JOCHBERG

Jochberg-i notgeld

LAND WERFEN

Land Werfen-i notgeld

FREIBERG

Freiberg-i notgeld Freiberg-i notgeld Freiberg-i notgeld Freiberg-i notgeld

FREITAL

Freital


Mesélő notgeldek

 

OSTERFELD

Osterfeld

GLAUCHAU

(2 sorozat: Buttermilchturm és a glachau-i sörháború)

GLAUCHAU

BOCHUM

BOCHUM


Bányászati vonatkozású magyar szükségpénzek.

Az elmúlt, nagyjából másfél évszázadban hazánkban is számtalan papír anyagú szükségpénz került forgalomba. Azonban ezek között - a német nyelvterülettől eltérően - ritkán lehet olyat találni, ami tájat, épületet ábrázol, vagy éppen valamilyen eseményt, történetet mesél el. A fentebb bemutatottakhoz hasonló, több címletet tartalmazó képsorozat pedig teljesen ismeretlen a magyar szükségpénzek világában. A grafikák szimbólumokat, a kibocsátóra utaló jeleket, esetleg díszítő motívumokat ábrázolnak.

A hazai szükségpénzek, illetve az ezek körébe besorolt pénzhelyettesítők jelentős része inkább utalványoknak, bilétaszerű nyomtatványoknak nevezhetők. Csak igen ritka közülük, amelyik a német, osztrák rendszerű fizetőeszközként került kibocsátásra, felhasználásra.

Természetesen léteznek a hazai szükségpénzek között is bányászathoz kapcsolódó darabok. Ezek egyszerű, feliratos nyomtatványok, a korábban bemutatottakhoz hasonló ábrák, képek nem szerepelnek rajtuk. Az Első Duna-Gőzhajózási Társaság utalványai viszonylag gyakran előkerülnek aukciókon, de például a rozsnyói vagy a szomolnoki városi tanács, vagy a Rimamurányi Acélmű által kibocsátott szükségpénzekkel ma már ritkán lehet találkozni.


DOROGI SÖRJEGY

Dorogi sörjegy


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: