Rézkarcok reprezentációs mappákban

 

 

Az ötvenes-hatvanas években létrejött egy, grafikánk szempontjából különös műfaj: a reprezentációs albumok, mappák „divatja”. Jeles évfordulókon, a rendszer ünnepnapjainak alkalmából képzőművészek tematikus alkotásait foglalták egy-egy albumba, melyet aztán a kisebb beosztású, de az egyes települések, az üzemek, esetleg a megyék életében fontos szerepet játszó káderek (párt- és állami vezetők) kaptak meg korlátozott számban. 

 

Az 1960-as évek elején a bányásznapok ürügyén a Képcsarnok Vállalat jóvoltából születtek meg azok az albumok, melyek a bányászatot ábrázoló rézkarcokat tartalmazták. Minden évben más-más téma köré csoportosították az alkotásokat. Első évben a bányamunka, a föld alatti munka volt a fő téma, de aztán egyre tágult a témaválasztás köre.

Az 1964-ben megjelent, 23 képet tartalmazó album a bevezetője szerint a bányászok életében bekövetkező változásokat kívánta reprezentálni. Így a korszerű bányászati módszerek közül is került néhány a képekre – de számunkra ennél sokkal fontosabb, hogy a képek többsége olyan, bányászathoz kötődő külszíni épületet, tájat mutat be, melyek jó része ma már nem létezik. Külszíni feldolgozó, osztályozó üzemek, szállítási koncentrációk láthatóak a képeken, s mellettük a bányászok életkörülményeit javító olyan épületek, építmények, mint a tatabányai sportstadion vagy a dorogi kultúrház. Ezek az épületek, az itt látható utcák a bányászok és a bányásztelepülésen élők világának darabjai, közöttük generációk sokasága élte  mindennapi életét.

 

A képek alkotó a kor jelentős mesterei: Krajcsirovics Henrik, Czinke Ferenc, Gacs Gábor, Ábrahám Rafael neve a kor művészete iránt kissé érdeklődők és a bányászvidékeken lakók  számára egyaránt ismerős.

 

A képek készítéséről a faliképekként szolgáló rézkarcoknál elmondottak érvényesek. Az egyforma vonalak, a vonalzóval húzott egyenesek, a papírok arra engednek következtetni, hogy magukat a nyomódúcokat nem a festők, művészek állították elő, ők csak a vázlatokat készítették, a többit jó kezű, gyakorlott metszőkre bízták. A lapok hátoldalán sorszámbélyegző és „MŰVÉSZILAG ELLENŐRIZVE” feliratú bélyegző lenyomata látható. Mellettük a lap fogyasztói ára, egységesen 87,- Ft.

 

Az album létrejöttének körülményeiről nem maradtak feljegyzések.

A rajzokat tartalmazó lapok kivitelezése (szélessége, a lefűzésre szolgáló, domborítással megerősített perem) arra utal, hogy a grafikákat eleve úgy szándékoztak nyomtatni, hogy azok mappa, album készítésére szolgáljanak. Érthetetlen viszont, hogy akkor miért került mindegyik lapra a darabonkénti fogyasztói ár, és az is, hogy miért szerepelnek különböző sorszámok lapok hátoldalán. A logika azt mondaná, hogy az elkészült lapokat egyes példányait szépen sorban befűzik minden egyes mappába… de nem így történt.

A legmagasabb sorszámok a 148-149-esek, ezért úgy vélem, az album összesen 150 példányban készülhetett.

A mappa első oldalán öt hasábban magyarul, angolul, franciául, németül és oroszul mutatja be a kiadó, hogy miért is jelen meg az album, mi volt a szándék – azaz a bányászok életkörülményeinek változásának, felemelkedésüknek bemutatása.

Minden egyes, mappába fűzött kép előtt hártyapapíron a kép tárgya, címe olvasható ugyanezen az öt nyelven. A német és orosz nyelv nem szorul magyarázatra. A német a bányászat ősi nyelve, oroszul a nagy testvér miatt készítették el a feliratokat. Ám érdekesebb az angol és főleg a francia nyelv használata. A kor és a társadalmi mozgalmak ismerve a francia szöveg és címfeliratok nagy valószínűség szerint azért kerültek a mappába, mert abban az időben (és részben ma is) a nemzetközi szakszervezeti mozgalom első számú nyelve a francia volt. Feltételezem, hogy az albumból a francia bányász szakszervezetek részére vagy azok képviselőjének is jutott – ezért szerepelnek a feliratok e nyelven is.

A mappa 29x42 cm-es, a rézkarc technikával készült rajzok nagyjából 19x29 centiméteresek.

 A Magyar bányászat évezredes története című mű III. kötete szerint a képek egy-egy példánya  soproni Központi Bányászati Múzeumban is megtalálható. A könyvben szereplő felsorolás szerint ezek a képek a 77.74.1-77.95.1 leltári számot kapták – egyel kevesebb szerepel a listán, mint az itt bemutatott albumban.

 A könyv listájában a KBM állományában található további hasonló sorozatot fedezhetünk fel az 1963-as és 1965-ös évekből, azaz ekkor is kiadásra került hasonló mappa.

 


1.Raffi (?): Maróhengeres frontfejtés Oroszlányban
2.Varga G.: Ecsédi külfejtés
3.Palicz József: Acéltámmal biztosított frontfejtés Jókai-bányán
4.Vati József: Láncos vonszolóra történő rárobbantásos jövesztés Nógrádban
5.Kerti Károly: Mészáros-féle körvágathajtógép Várpalotán
6.Furlán Ferenc: Tokodi szállítási koncentráció
7.Lenkei Zoltán: Berentei osztályozó
8.Sajtos: Ajkai központi osztályozó
9.Ajtorjáni: Mádi őrlőmű
10.Krajcsirovics Henrik: Várpalotai kultúrház
11.Csergezán Pál: Kányási akna
12.Czinke Ferenc: Gyöngyösoroszi ércdúsítómű
13.Barczi Pál: Zobáki munkásfürdő és irodaház
14.Gönczi Béla: Zobáki akna látképe
15.Olv.: Ormosbányai kultúrház
16.Ism.: Hévízi Bányász Gyógyház
17.Krajcsirovics Henrik: Tatabányai sporttelep
18.P.Csatkai Ilona: Oroszlányi munkásszálló
19.Pálfalvi János: Oroszlányi utca
20.Ábrahám Rafael: Bányászati Kutató Intézet székháza
21.Imre István: Komlói munkásszálló társalgója
22.Gacs Gábor: Sárisápi XX. akna
23.Imre István: Hidasi új brikettgyár
A 20. sz. kép hátlapja a bélyegzőkkel
A 3. sz. kép a címet tartalmazó hártyapapírral
Az album...


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: