Könyvek a bányászmúltról

mellényzsebben

 

Nagyjából a könyvnyomtatás feltalálásával egyidejűleg jelentek meg a világon az első miniatűr könyvek. Ezek kezdetben imádságos könyvek, egyházi énekeket tartalmazó kiadványok voltak. Arra szolgáltak, hogy a hívők zsebben hordhassák őket az istentiszteletekre.  A nyomdászok kedvtelésből is szívesen foglalkoztak a parányított könyvek előállításával, ugyanis ezek mesterségbeli tudásuk jó bizonyítékának számítottak.

 

A gyűjtők hamar felfedezték ezeket a különleges kis alkotásokat – már a XVIII. századból vannak feljegyzések miniatűr könyvekből összeállított könyvtárakról. A szakirodalom szerint 3 kategóriába sorolja a minikönyveket: törpekönyveknek nevezzük a 76 és 100 mm nagyságú műveket, minikönyvnek a 30 és 76 milliméter közé eső könyveket, és az ennél kisebbek a mikrokönyvek. Ez utóbbiak gyakran a különféle babaházak, makettek kellékei.

A minikönyvek nyomdai szerkesztése és előállítása kissé eltér a normál méretűekénél. Fontos szempont, hogy a sorok, a betűk – a mikrokönyvek és az unikális, már csak mikroszkóppal megtekinthető könyvek kivételével – szabad szemmel is olvashatók legyenek. Ezért sokszor a minikönyv a forrásul szolgáló normál könyveknek csak rövidített változatát, esetleg csak kivonatát tartalmazza. A minikönyv éppen emiatt a tömörsége miatt vált a költészet egyik jelentős megjelenési formájává; hazánkban is és külföldön is legnagyobb számban verseknek, egész költői életműveknek ad teret e műfaj.

A versekhez gyakran csatlakoznak rajzok, illusztrációk; s mellettük számtalan olyan minikönyvet ismerünk, mely önmagában is képzőművészeti alkotások bemutatására vállalkozik. Természetesen nem hatalmas méretű festményekére, hanem a kis formátumhoz jól illeszthető grafikák, metszetek, nyomatok jelennek ezeken az oldalakon.

Hazánkban az 1970-es, 80-as években élte virágkorát a minikönyvek műfaja. Részben politikai okokból, propagandakiadványokként, részben a már fent említett művészeti célok szolgálatában. Sok, kifejezetten politikai tárgyú minikönyv jelent meg, de a különféle vállalatok, intézmények is nagy kedvvel nyúltak az ilyen kiadványokhoz, bemutatandó szervezetüket.

A hazai minikönyvek közül is kiemelkedik az az egész világon ritka könyvegyüttes, mely a bányászat és kohászat történetének bemutatására szolgál. Az 1980-as évek kezdetétől 1997-ig több mint 120 darab ilyen tárgyú minikönyv jelent meg különféle szervezetek gondozásában. E könyvek nem csak azért fontosak, mert szinte a bányászat teljes témakörét feldolgozzák, hanem azért is, mert sok olyan kiadványt találunk közöttük, melyek a bányászmúlt, a bányásztörténelem egy-egy fontos részének egyetlen dokumentuma ma már.

Több ilyen is bemutatásra kerül ezek közül a későbbiekben, de mindenképpen ki kell emelni párat a sorból. Közéjük tartozik például a királd-putnoki bányákat, vagy a hazai perlitbányászatot bemutató kis mű, ugyanúgy, mint a borsodi szénbányavállalatok múltját ismertető könyv. Szintén minikönyv formában jelent meg a Miskolci Egyetem (régen Nehézipari Műszaki Egyetem) érmeit, plakettjeit, vagy R. Kiss Lenke bányászati tárgyú plakettjeit bemutató könyv (1985. ill 1987.). Fontos, hiánypótló mű a Herendi Porcelángyár egykori vezetője, Jármai Ervin által írott, a gyárban készült bányászati tárgyú alkotásokat bemutató könyv is. Ezekről a témákról ma már semmilyen más forrásunk nem lenne ezek nélkül a könyvek nélkül. Számos olyan, a bányászattörténelem szempontjából fontos kiadványt találunk a minikönyvek között, melyek régi, korabeli könyvek faximile kiadásai.

A könyvek megjelenésében kiemelkedő szerepet játszott a Miskolcon működő, Tóth Pál vezette „Péch Antal Minikönyv Gyűjtők Klubja”. A klub 1977-ben alakult és fennállása alatt több mint 100 könyv kiadását vállalta magára, szervezte meg. Tóth Pál nem csak vezette a klubot, ő szerkesztette a könyveket, találta meg a megfelelő nyomdát, bonyolította le a könyvek megjelenését. A kis könyvek szerzői között neves szakemberekkel találkozhatunk, mint például a már említett Jármai Ervin, a bányász-társadalomban jól ismert Alliquander Ödön, vagy a Miskolci Egyetemi Könyvtár nemrég elhunyt vezetője, Zsámboki László. 

A könyvek mérete 40x50 mm körül mozog, de persze találunk ettől eltérő méretűt is. Jelentős részük többféle borítással, előlappal is napvilágot látott.

Feltétlenül szólni arról, hogy a hazai bányászati tárgyú minikönyvek számos darabja különféle anyagból készült plakettet hordoz címlapján – ezzel a díszítéssel más országok hasonló kiadványain igen ritkán találkozunk. Georgicus Agricola bányászatról és kohászatról szóló könyvnek miniatűr kiadása például kilenc féle plakettes és egy plakett nélküli változatban jelent meg. De ugyanez elmondható Csath Béla Zsigmondy Vilmosról írott könyvéről is. Rulein von Calw XVI. századi könyve a bányászatról, az OMBKE történetét bemutató könyv, vagy a herendi porcelánról szóló könyv 3-3 változatban is kiadásra került és számos könyv a plakettes változat mellett díszítőelem nélkül is megjelent.

A plakettek anyaga, kivitelezése változatos. Találunk egyszerű festett, szitanyomott alumínium, műanyaglapot is a borítón, de nem ritka a réz, bronzplakettel ellátott sem.

A hazai bányászati tárgyú minikönyvek – amint azt már leírtam – nemzetközileg is elismert alkotások, de két könyvet mindenképpen ki kell emelnem. 1985-ben jelent meg dr. Szakáll Sándor (a Miskolci Egyetem tanszékvezetője) szerkesztésében a „Magyar kristálytan” című könyv mindössze 25 példányban – melynek címlapján csiszolt kristályból készült plakett található. Ugyanilyen unikum a magyar alumíniumgyártás 40. évfordulójára szintén 1985-ben kibocsátott minikönyv is, melynek lapjait 40 mikro vastagságú alumíniumfóliából állították elő. Ezek a könyvek a gyűjtők féltett kincsei, ma már szinte lehetetlen hozzájuk jutni.

Egy-egy könyv 300-600 példányban jelent meg. Gyakori volt a sorszámozott kibocsátás, ezek mindig értékesebbek, mint a sorszámozás nélküliek. A kis könyvek értékét az is emeli, hogy ezek – ahogyan minden egyes könyv végén olvasható – kereskedelmi forgalomba nem kerültek.

A hazai, bányászati tárgyú minikönyvekről napjainkig nem jelent összefoglaló publikáció. 1990-ben a Péch Antal Minikönyv Gyűjtők Klubja kézirat gyanánt kiadott egy összefoglalót, de ez csak az 1990-ig megjelent könyveket tartalmazza – a magyar mellett német és angol nyelven is fotókkal illusztrálva.  A Magyar Olajipari Múzeum 2009-ben adta ki a "Bányászat miniatűr könyvekben" című művét, mely 80 darab kis könyv 150 változatát mutatja be. Szintén a múzeum gondozásában jelent meg az itt már többször idézett "Kőolaj- és földgázipari emlékérmek és plakettek" című könyv, ami 66 darab minikönyvet sorol fel. Ezek azok, melyek különféle a plakettekkel láttak napvilágot.

 

Az alábbiakban néhány érdekesebb és fontosabb minikönyvet mutatok be.

 

NME Történetünk
A bányafúró
NME Érmeink
90 éves az OMBKE I.
90 éves az OMBKE II.
Bányászat a herendi porcelánművészetben
NME Diákhagyományaink
70 éves a BDSZ
Pénzverés oktatás Selmecen
Magyarországi szénbánya vállalatok 1940
A "Péch Antal" Miniatűrkönyv Gyűjtők Klubjának tájékoztatója
Ipari műemlékek
A királd-putnoki bányászat története
Zsigmondy Vilmos
Középkori bányászatunk a metercián
A perlitipar 30 éve
Aranygombos Telkibánya
A bányászatról
75 éves a BDSZ
Bányavárosok
NME Érmeink
Adalékok a "Bányamunkás" történetéhez
Borsodi Szénbányák
Tatabányai Alumíniumkohó
R.Kiss Lenke bányászati érmei
Rudabánya
Bányászat az irodalomban és a képzőművészetben
A magyar ércbányászat
Miskolc
10 éves a Miskolci Miniatűrkönyvgyűjtők Klubja
Putnok 700 éves
Borsodi Szénbányák


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: