Bányászat és grafika


 

A képzőművészek mindig nehéz helyzetben voltak, amikor a bányászatot, mint munkát kellett ábrázolniuk. A mélyben fekvő vágatok, a szűkös, zárt munkahely nem kedvezett a képzőművészeti alkotásoknak, ugyanakkor a megerőltető bányászmunka, a nem ritkán hősies tevékenység igazán jó okot adott volna a szakma ábrázolásához. Számtalan festmény, szobor, grafika készült e tárgyban, de tény, hogy a határokat csak kevés alkotónak sikerült valóban művészi módon kitárnia.

Ennek több oka is van.

 

Amíg minden más foglalkozás művelése előttünk, a kívülálló szeme előtt történik, a bányászat lényeges momentumai mélyen a föld alatt történnek meg. Ha a művész ezeket ábrázolni akarja, alá kell szállnia. Nem véletlen hát, hogy a valóságot legjobban visszaadó, a bányászatot művészi módon bemutató alkotások olyan művészek keze közül került ki, akik valamilyen módon személyükben is kötődnek, kötődtek a bányászathoz. Bányatelepülésen születtek, bányászok között nőttek fel, és éltek, vagy maguk is bányában dolgoznak, dolgoztak. A bányászathoz e módon kapcsolódó művészeket érdekfeszítően mutatja be a „Bányászat a művészetben Tatabányán” című könyv.

 

De nem csak a művészi kvalitást magukban hordozó művekre érvényes ez a megállapítás.

A bányászati tárgyú műalkotások jelentős része azért készült, hogy rögzítse azokat a módokat, eszközöket, tevékenységeket, melyeket a föld alatt dolgozó ember használ illetve végez.

 

Így születhettek meg az egészen szokatlan címmel rendelkező művészi alkotások százai. A bányászat és a művészet kapcsolatát legrészletesebben bemutató hazai könyv, a "A magyar bányászat évezredes története" című kiadványsorozat III. kötete tucatjával sorol fel ilyen címmel alkotásokat (csak néhány példa):

 

"Vágatbiztosítás Moll-ácsolattal" (Szakál Ernő műve)

"Fehérvárcsurgói homlokelőkészítő" (Pántos Gábor műve)

"Acéltámmal biztosított frontfejtés Jókai-bányán" (Palicz László műve)

"F/5 gép frontfejtésben" (Stettner Béla műve)

"Kóta-felrakó munkában" (Krajcsovics Henrik műve)

Nem hinném, hogy létezik még egy művészi témakör, melyben ilyen címekkel találunk alkotásokat. Ugyanakkor viszont ezek léte, elkészülte felbecsülhetetlen értékkel bír? Miért is?

 

A bányászati tevékenység (itt elsősorban a mélyművelésre gondolok) mindig is egy zárt világ volt. Az ott folyó munka, az alkalmazott megoldások, gépek, eszközök ábrázolása, az egész folyamat dokumentálása és ezzel megőrzése a jövőnek... mindezek az említett alkotások nélkül elképzelhetetlen. Ha nem születtek volna meg, ma már számos, a távolabbi és közelebbi múltban a szakmához tartozó körülmény, eszköz, történés emléke örökre elveszett volna.

 

Ennek egyik, és igen lényeges oka, hogy a bányatérségben az ilyen jellegű dokumentumok – azaz fotók, filmfelvételek – készítése mindig különösen körülményes. A szűk térben egy fotóapparátus nehezen helyezhető el, állítható be úgy, hogy valóban a lényeget rögzítse. Az objektív látószöge nem tudja befogni a szűk tér képét (ha erős nagylátószögű objektívet alkalmaz a fotós, akkor az torzít), az állandó sötét, a por a fotózást tovább nehezíti. Az igazán fontos momentumok (pl. a vágathajtás, a fejtés, vagy a régi korokban a kézi csillézés) olyan ütemben követik egymást, mely esetében a fotós beállításainak előkészítése igazán körülményes. A munkát végző ember sem örül, ha a szűk térben a fényképészt kell kerülgetnie...

 

Természetesen készültek a régi korokban valóban jó és művészi fényképek a bányákban – de a munka lényegét, legyen szó a technikai eszközök bemutatásáról vagy a munka nehézségének ábrázolásáról, igazán a képzőművészek tudták megoldani.

S ez nem új dolog. Gondoljuk csak meg: a fényképezés feltalálásáig a könyvek, kiadványok illusztrációit mind-mind művészek készítették, s azok sokszorosítás útján kerültek a nagyközönség elé. A régi korok réz- és fametszetei, litográfiái nélkül ma egész tudományágak lennének tétlenségre kárhoztatva, hisz ezekből ismerhetjük a régi korok fegyvereit, ruháit, az egykori városok, utcák vagy éppen műhelyek képét, korabeli állapotát.

 

A bányabéli munkát ábrázoló művész leszállt a bányásszal együtt a mélybe, ott szívta magába a környezet, a közeg varázsát, ismerte meg a nem ritkán hősies munkát végző embert. Ha művészi alkotás elkészítése volt célja, a fotóművésszel szemben megengedhette magának, hogy a lényeges részeket emelje ki, a koncepcióba nem illő, zavaró részleteket elhagyja. Ha a valóság hű másolása végett vette elő rajzeszközeit, akkor igyekezett a legpontosabban rögzíteni a látottakat; sőt, nem ritkán a felszínen később hozzáértő segítségét kérte az egyes részek (pl. egy-egy gép alkatrészeinek, formájának vagy a fejtések körülményeinek) pontosításához.

 

A művészeti technikák között vannak olyanok, melyek különösen alkalmasak a mélyben végzett munka művészi ábrázolására. A sötét közeget, a jobbára két színből (a feketéből és szürkéből) felépülő világot ritkán lehet a megszokott, élénk színvilágú technikákkal reprodukálni. Természetesen születtek nagyszerű alkotások e tárgyban akvarell, olajfestés technikával, de tény, hogy a bányászok munkájának művészi ábrázolásával leggyakrabban szabadkézi rajzok, fa-, réz- és linómetszeteken találkozhatunk…

 

tovább...

A bányászatot bemutató metszetek, grafikák


 

A XIX. század végétől a bányászattal foglalkozó vidékek arca megváltozik. Az egyre nagyobb volumenű termelés, az egyre mélyebben húzódó ásvány- és szénvagyon olyan építmények, épületek megjelenésével jár a felszínen, melyek korábban nem voltak jelen...

tovább...

Bánya a tájban


 

Míg az II. világháborúig csak ritkán jelenik meg a bányamunka képzőművészek témái között, a XX. század második felében - javarészt a politika hatására - számos alkotás születik ebben a körben. A neves, nem ritkán magas kitüntetésekkel díjazott művészek alkotásai mellett számos olyan kis mű látott napvilágot, melyet nem jegyeztek soha kiemelkedő művészi alkotásnak, mégis, sőt ennek ellenére alkalmasak a bányászat, mint iparág, mesterség megismerésére.

 

De a bányamunkát és a bányászt a kor propagandája is előszeretettel használta fel céljaira. Közismertek az 1940-es évek végéről, ötvenes évek elejéről származó lelkesítő plakátok, melyek között számos bányászati témájú van. Kisméretű plakátnak, ugyanakkor önálló művészi alkotásoknak tekinthetjük az alkalmazott kisgrafikák egy különleges műfaját, az abban a korban igen nagy megbecsülésnek örvendő, sokak által gyűjtött gyufás cimkéket is.

 

tovább...

Bányászat miniatűr plakátokon


Természetesen nem hagyhatjuk ki e felsorolásból a közismert bélyegeket sem. Bár hazánkban az évek során alig néhány, szorosan a bányászathoz kapcsolódó bélyeg jelent meg, a kor jellemzéséhez és természetesen a bányászat művészi ábrázolásának megismeréséhez ezek is szorosan hozzátartoznak.

 

tovább...

A bányászatot ábrázoló bélyegek


A kisgrafikai műfaj különleges ága az ex libris-ek világa. Hazánkban kevés bányászati tárgyú ilyen alkotással találkozunk, de érdemes megismerni őket.

 

készül...

Bányászati tárgyú ex librisek


A bányászattal kapcsolatos kisgrafikák fontos részét képezik azok a – filatelisták körében közismert és népszerű – emléklapok, melyeket valamilyen jelentősebb esemény alkalmából bocsátottak ki. A már sokszor említett "A magyar bányászat évezredes története" című mű több százat sorol fel, de az érdeklődő számos darabot megismerhet közülük a Miskolcon 2006-ban megjelent „Bányászat a bélyeggyűjtésben és kisgrafikában” című könyvből is...  

tovább...

Bányászat képeslapokon


A papírpénzek a kisgrafikán belül a legrészletesebben kidolgozott és természetesen a legértékesebb műfajt képviselik. Ismereteim szerint Magyarországon nem került kibocsátásra olyan papírpénz, mely a bányászatot ábrázolja, de más országokban nem ritka ez a motívum. Ezekből mutatok be itt néhányat.

 

készül...

Bányászat papírpénzeken


Létezik az alkalmazott kisgrafikának egy olyan ága, mely hazánkban kevésbé ismert, inkább csak a kifejezetten ezzel foglalkozó gyűjtők tartják számon e darabokat - a szükségpénzeket. A magyar kibocsátásúak közül legismertebbek a különféle, papírra nyomott vállalati utalványok, és néhány hadifogoly táborhoz köthető szükségpénz.

A történelem során számos alkalommal és több okból is készültek szükségpénzek. Az I. világháború alatt illetve az azt követő években a német nyelvterületen (Németországban, Ausztriában) különféle okok miatt hatalmas mennyiségben, és nagyon változatos motívumokkal kerültek kibocsátásra e pénzhelyettesítő eszközök. Közismert, és nemzetközileg is használatos nevük: NOTGELD. Természetesen számos, a bányászattal összefüggő, a bányászathoz kapcsolódó darab is napvilágot látott. Mivel Magyarországon maga a műfaj se nagyon ismert, érdemes bemutatni közülük néhányat.

 

Notgeld - szükségpénzek bányászati motívumokkal

Notgeld - szükségpénzek bányászati motívumokkal


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: