Bányászat képeslapokon


A bányászattal kapcsolatos kisgrafikák fontos részét képezik azok a – filatelisták körében közismert és népszerű – emléklapok, melyeket valamilyen jelentősebb esemény alkalmából bocsátottak ki. A már sokszor említett "A magyar bányászat évezredes története" című mű több százat sorol fel, de az érdeklődő számos darabot megismerhet közülük a Miskolcon 2006-ban megjelent „Bányászat a bélyeggyűjtésben és kisgrafikában” című könyvből is.  

Az ilyen képeslapok két kategóriába sorolhatók: a kifejezetten bányászathoz köthetőek (melyek képei, motívumai a bányászatot ábrázolják) és azok az emléklapok melyek valamilyen, a bányászathoz köthető alkalomból kerültek kibocsátásra, de nem található rajtuk a szakmához köthető grafikai motívum. Ez utóbbiak a rájuk ütött alkalmi bélyegzések miatt fontosak. Nagyon sok érdekesebbnél érdekesebb bélyegzőkép-változatuk ismert, melyek egyben fontos kordokumentumoknak is tekinthetők.  

Ezeknek a képeslapoknak, bélyegezéseknek teljes körű ismertetése szinte lehetetlen, itt csak azok közül a darabok közül mutatok be néhányat, melyek a bányászat és a grafika összefüggései miatt érdekesek lehetnek.  

Közülük is az egyik legérdekesebb és legfontosabb az Állami Nyomda egykori nagyszerű grafikusának, Légrády Sándornak az alkotása. Légrády majd’ 100 bélyegtervet készített hosszú élete során, több hazai és külföldi díjat nyert műveivel.  

Az észak-magyarországi ércbányászatot felidéző képeslapon a korabeli magyaros bányászruhába öltözött, kezében zászlót tartó alak mögött az egykori rudabányai ércfeldolgozó épületei és kéményei, valamint a bányába leszálló bányászok vehetők ki. Az előtérben Rudabányának a XIV. századból származó pecsétlenyomata helyezkedik el, mely több másik műalkotáson is szerepel a bányaváros szimbólumaként. A kompozícióval nem csak képeslapon, de emléklapokon is találkozhatunk.  

 

 

A következő képeslapon – mely a dorogi szénbányászat megindulásának 200 évfordulójára készült – az a jelenet látható, mely az idők során a dorogi szénbányászat jelképévé vált, s mellyel több műalkotáson (például a Kóbor Sándor által alkotott plaketten is) találkozhatunk. A képen egy térdeplő bányász bányamécses világánál fejti a szenet. A háttérben ácsolattal biztosított vágat és fakerekes talicska vehető ki.  

A képeslap abból a szempontból is érdekes, hogy rajta olyan, a lapra nyomtatott, a filatéliában "díjjegy"- nevezett bélyeg méretű kép látható, mely egyébként hagyományos bélyegalakban nem került kibocsátásra. Számos ilyen darab jelent meg az idők folyamán, gyarapítva a hazai, kevés bányász tárgyú alkalmazott kisgrafikai alkotások számát. Ezek a nyomdai úton a lapokra helyezett díjjegyek ugyanúgy bérmentesítésre szolgáltak, mint az "igazi" bélyegek, a velük ellátott levelező- és képeslapokat a posta továbbította.  

A díjjegy képén a "Jó szerencsét" felirat alatt a vértessomlói bányatiszti ház homlokzatán található, márványból faragott dombormű képe köszön vissza. Kutatásaim szerint az ilyen díjjeggyel ellátott levelezőlap készült a legnagyobb példányszámban a bányászati tárgyú díjjegyes lapok közül. A motívummal több más, a vértesi szénbányászathoz kapcsolódó alkotáson találkozhatunk, például ezen és ezen is.  

 

 

Az alábbi lapokra más bányászati tárgyú díjjegyek kerültek. Az elsőre a mecseki szénbányászatra utaló jelkép, a második Oroszlánnyal kapcsolatos motívum. A harmadikon dr. Vitális István, a hazai eocén és paleocén barnaszén kutatásában kiemelkedő szerepet játszó tudós arcképét láthatjuk.  

 

A negyedik lap díjjegyén egy ismeretlen alkotó bányászportréja tűnik fel, míg a lap bal oldalán egy fejtést végző bányász - szintén ismeretlen alkotótól származó - képe látható.  

 

A következő lapon két, bányászattal kapcsolatos bélyegző lenyomatát láthatjuk. Maga a lap a szokásos, hagyományos levelezőlap. A bélygzők tanúsága szerint kibocsátására a XXX. bányásznap és az ekkor megrendezett bélyegkiállítás alkalmából került sor. Több száz ilyen, alkalmi bélyegzővel ellátott bányászattal kapcsolatos képeslapot bocsátottak ki az elmúlt évtizedekben.  

 

 


És végül egy képeslap a világ hét legismertebb és legközkedveltebb bányászáról...  

 

 

 


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: