BÁNYÁBÓL IPARI MŰEMLÉK

(bányák, bányászati létesítmények, építmények műemlékké nyilvánítása)


Épületek, ipari létesítmények megőrzésének kétségkívül legjobb módja, ha műemlékké nyilvánítják őket. Igaz, ez megkötöttségekkel is jár, de az ezzel járó előny mindig több, mint a hátrány. Műemlékké nyilvánítást bárki kezdeményezhet, nem csak az épület, ingatlan tulajdonosa, de kívülálló, vagy éppen egy szervezet (pl. egyesület, önkormányzat) is.

A műemléki védelem alá helyezést a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.19) Korm.rendelet, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III.11.) MvM rendelet szabályozza.

Összefoglaló az ipari műemlékké nyilvánítás menetéről (2019.decemberi jogi szabályozásnak megfelelően) >>>

Hazánkban jelenleg 9 db egykori bánya, bányaüzem élvez országos műemléki védelmet. Ezek a következők:
Ajka bányászati múzeum >>>
Pécs, István-akna >>>
Pécs, István-akna bányatelep >>>
Salgótarján, József-lejtakna >>>
Miskolc-Lyukóbánya bányatelep >>>
Brennbergbánya – Szállítógépház >>>
Pécs, Széchenyi-akna >>>
Dorog, Reimann-altáró bejárat >>>
Úrkút, egykori mangánbánya >>>

2013-ban került sor a dorogi Reimann-altáró bejárati építményének, 2018-ban az egykori úrkúti mangánbányának a műemlékké nyilvánítására. Jómagam mindkét eljárásban részt vettem.I. Javaslat a dorogi Reimann-altáró bejárati építményének
védelem alá helyezésre

II. 70/2013. (XII.16.) BM rendelet

A Bányászattörténeti Miniverzum sorsát, kialakításának folyamatát pedig az alábbi oldalon követhetik az érdeklődők:

Reimann Bányászattörténeti Miniverzum honlapja2018. decemberében műemlékké nyilvánították az egykori úrkúti mangánbánya üzemi épületeit, a bánya területét.

I. Javaslat a védelem alá helyezésre
1. melléklet (fotódokumentáció)
2. melléklet (helyszínrajz 1997)
3. melléklet (archív felvételek)

15/2018. (XII.17.) MvM rendelet


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: