Az úrkúti mangánbánya leszállóbárcái

Méretek "86" jelű: 28,5*2,0 mm
"362" jelű: 30,3*1,8 mm
"MJ" jelű: 30-32 mm*1,7 mm
"151" jelű: 30,3*1,2 mm
Anyaga "86" jelű: alumínium
"362" jelű: alumínium
"MJ" jelű: alumínium
"151" jelű: réz
Alkotója ismeretlen
Kibocsátás éve -
Előlap

Az előlapokon az azonosításra szolgáló számok, illetve betűjelek. A rézből készült darab a bányamentők részére rendszeresített leszállóbárca volt.

Hátlap -
Publikáció

Publikálatlan

Az úrkúti mangánbányát 1917-ben nyitották meg, azt követően, hogy szén után kutatva a település határában mangánércet fedeztek fel. Az első bánya a mai településtől északra kezdte meg működését, de szakmai hibák és anyagi nehézségek miatt több éven át szünetelt a bányászat. Az 1930-as években végzett újabb kutatások kimutatták, hogy Európa egyik leggazdagabb mangánérc lelőhelye található itt, és ekkor új, intenzívebb bányászat kezdődött.
Ekkor újabb bányamezőket tártak fel, és évi több százezer tonna ércet hoztak a felszínre. A védelemre javasolt épületek és építmények jelentős része ebben az időszakban épült.
A bányát a II. világháború alatt hadiüzemnek nyilvánították, 1947-1950 között szovjet katonai irányítás alatt működött. 1950-ben magyar kezelésbe került, majd a következő évtizedekben folyamatos fejlesztések történtek. Volt időszak, amikor több mint 800 fő dolgozott itt.
A bánya végleges bezárására 2017. márciusában került sor véglegesen, miután a kitermelt mangánércre az addigi vevő nem tartott igényt.

Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: